Gemeente Dongeradeel


Presentatie Quick Scan Landbouw Dongeradeel

In maart van dit jaar is door het gemeentebestuur van de gemeente Dongeradeel in samenwerking met de NLTO een visie op de landbouw uitgebracht; het Landbouw Kompas Dongeradeel. In het Kompas staan achttien acties genoemd ter versterking van de landbouw in Dongeradeel.

Eén van de eerste acties betrof de Quick Scan. Door middel van een enquête worden de wensen en interesses van de agrariërs in kaart gebracht ten aanzien van de ontwikkeling van hun bedrijf en/of omgeving. Deze Quick Scan "waarheen met uw bedrijf" is uitgevoerd door het Van Hall Instituut, AOC Friesland en IPC Dier te Oenkerk.

Inmiddels zijn de resultaten van de Quick Scan uitgewerkt. Deze worden woensdagavond 26 juni om 20.00 uur gepresenteerd in dorpshuis "Tunawerth" te Ternaard. Agrariërs en andere betrokkenen, zijn van harte welkom de presentatie bij te wonen. Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen en het voeren van discussies.

Deel: ' Presentatie Quick Scan Landbouw Dongeradeel '
Lees ook