Ingezonden persbericht


Aan de geadresseerde

Postadres

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

|Datum Datum uw brief |Ons kenmerk |Contactpersoon | |13-02-2003 |RPA/MvdA |Martijn van der Aalst | |Onderwerp |Aantal bijlagen |Doorkiesnummer | |Uitnodiging 26 maart 2003 | |3292531 | |presentatie RAMING-onderzoek | | |

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar hebben de provincie Gelderland en de zeven Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid in de provincie opdracht gegeven voor een uitgebreid onderzoek naar de situatie op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek is uitgevoerd door het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid, ROA en het E,til, twee bureaus die zijn gelieerd aan de universiteit van Maastricht. Het onderzoek dat als naam heeft gekregen RAMING, Regionale Arbeidsmarkt Informatie Gelderland, heeft onder andere geresulteerd in een grondige analyse van de huidige situatie op de arbeidsmarkt in de regio Nijmegen, met name met betrekking tot de spanning tussen de vraag- en aanbodzijde.

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst op 26 maart 2003, aanvang 16.00 uur in Lux, Mariënburg 39 te Nijmegen.

Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor een groot aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en het openbaar bestuur zijn uitgenodigd, worden de resultaten van het onderzoek toegelicht, worden trends aangegeven en wordt er gediscussieerd over de richting van nieuw beleid en te ondernemen acties. Met name zal worden gesproken over de afstemming van het onderwijs op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Ik hoop u op 26 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

drs L. Scholten,
voorzitter RPA Nijmegen e.o.


---- --

Deel: ' Presentatie RAMING-onderzoek in Nijmegen '
Lees ook