Gemeente Den Haag


9 april 1999

Presentatie onderzoeksresultaten op historische locatie

Onderzoek Bouwhistorie Haagse Binnenstad levert mooie vondsten op

De gemeente Den Haag is verheugd met de eerste resultaten van een onderzoek naar de bouwhistorie van de binnenstad. Dit onderzoek heeft mooie vondsten van voor 1850 opgeleverd. De Haagse afdeling Monumentenzorg nodigt u daarom van harte uit voor de presentatie van de resultaten van het ´Bouwhistorisch onderzoek Binnenstad Den Haag´. Deze presentatie is op donderdag 15 april aanstaande en duurt van 9.00 uur tot circa 10.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats op een historische locatie: het pand Westeinde 12 (het oude Huis Assendelft). Bouwhistoricus ir. J.A. van der Hoeve geeft een toelichting op dit onderzoek dat in opdracht van de afdeling Monumentenzorg plaatsvindt. Na deze toelichting is er een rondleiding in het pand langs recent ontdekte historische bouwelementen. Wethouder Henk Jan Meijer (Monumentenzorg) is gastheer.

Eén van de speerpunten in de beleidsnota ´Monumentenzorg 1995-2005 (Zicht op stadsgezicht en monument 3)´ is het verbreden van de kennis van de bouwkunst van vóór 1850. Het doel hiervan is inzicht krijgen in waardevolle historische elementen in panden. Het gaat hierbij om zaken die niet direct vanaf de straat zichtbaar zijn zoals keukens, kelders, schouwen, deuren, plafonds, stucwerk, muurschilderingen, balklagen en kapconstructies. Deze elementen vertellen alles over de ontstaansge- schiedenis van een pand. De gemeente heeft al veel kennis in huis over de buitenkant van monumenten, maar bouwhistorisch inzicht in vele andere panden in de Haagse binnenstad ontbrak. Dankzij dit inzicht kan de gemeente voorkomen dat wil bij verbouwingen en/of sloopplannen waardevolle elementen verdwijnen. Nieuwe ontdekkingen van historische panden en gebouwonderdelen kunnen op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst.

Enorm project Het onderzoek begon in 1997. Alle panden in de binnenstad zijn eerst aan de buitenkant bekeken, daarna is gestart met onderzoek naar het interieur. Dat was onmogelijk geweest zonder de vaak enthousiaste medewerking van eigenaren en bewoners. Het onderzoek heeft een lijst opgeleverd waarop 800 panden staan met elementen die dateren van voor 1850. De gegevens over deze panden worden verwerkt in het digitale Haags Monumenteninformatie Systeem. De verschillende vondsten worden nog gepubliceerd in de zogenaamde ´VOM-reeks´ (gemeentelijke publicaties).

Mooie vondsten Het onderzoek levert mooie nieuwe vondsten op. Zoals in een voormalig adellijk huis van de Heren van Assendelft (Westeinde 12). Tot voor kort werd gedacht dat na een verbouwing in 1774 alleen de kelder van dit pand over was gebleven. Nu is ontdekt dat een veel groter deel van het Huis van Assendelft bewaard is: de gehele constructie van het Renaissancehuis uit circa 1600 is van de begane grond tot en met de kap nog aanwezig. Van het pand Westeinde 20 blijkt het oudste deel uit de late 15de of vroege 16de eeuw te dateren. Opvallend is het pand Westeinde 28 dat begin jaren ´90 gerestaureerd is. Het rijkgedecoreerde pand blijkt uit twee smallere vroeg17de-eeuwse panden te bestaan die rond 1740 zijn samengevoegd. Het pand Gedempte Burgwal 26 dat een Lodewijk XIV-gevel heeft, bleek op de begane grond een rijk gestucte achterkamer in Rococostijl te hebben die van groot, mogelijk Italiaans, vakmanschap getuigt. Tijdens een verbouwing tot appartementen bleek achter dit stucwerk een in motieven beschilderd 17de-eeuws ´moer- en kinderbinten´(balken)plafond schuil te gaan. Verder is een kelder ontdekt met 15de eeuwse kruisgewelven in het pand Korte Voorhout 1. Ook al bekende oude Haagse gebouwen zijn verder onderzocht. Zo kwam een gedegen interieuropname beschikbaar van een grotendeels gaaf pand als Lange Voorhout 62 en is de bouwgeschiede- nis van Lange Voorhout 15 (Pulchri Studio) voor een groot deel onthuld.

Programma voor donderdag 15 april 1999

Locatie: Huis van Assendelft, Westeinde 12

9.00 uur Ontvangst met koffie en thee

9.15 uur - 9.20 uur Welkomstwoord wethouder H.J. Meijer

9.20 uur - 9.30 uur Toelichting op project door ir. J.A. van der Hoeve

9.30 uur - 10.30 uur Rondleiding door het pand

Tijdens deze presentatie wordt een persmap uitgereikt. Hierin zit een folder met uitgebreide informatie over het onderzoek zelf en een uitdraai uit het Haags Monumenteninformatie Systeem met alle gegevens van het pand Westeinde 12. Verder zijn fotoþs beschikbaar van mooie vondsten in andere panden. Daarnaast is er voldoende tijd om zelf foto's en/of filmopnames te maken. De rondleiding in Westeinde 12 voert onder meer langs de middeleeuwse kelder, de 18de-eeuwse balzaal, de tuinzaal en de kap uit 1600.

Gezien de logistieke voorbereidingen is het gewenst dat u zich van te voren aanmeldt als u wilt komen.

Deel: ' Presentatie resultaten onderzoek historie Haagse binnenstad '
Lees ook