Provincie Groningen


Groningen, 16 februari 1999 Persbericht nr. 32

Uitnodiging aan de pers:

Presentatie SamenWerk het Werkt

Op donderdag 18 februari 1999 worden vanaf 14.00 uur in het Stadsparkpaviljoen te Groningen de resultaten van het project SamenWerk het Werkt gepresenteerd. Dit project - dat gedurende twee jaar succesvol is verlopen - is in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd door Stichting Stiel en GGZ Groningen. Het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut heeft het project ontwikkeld en gecoördineerd. Doel van het project is het bevorderen van participatie en integratie van mensen met psychiatrische klachten

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn (programma is bijgevoegd) bij deze presentatie

SamenWerk het Werkt richt zich op mensen met psychiatrische klachten die vrijwilligerswerk willen verrichten. Deelnemers worden op weg naar en tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk begeleid door een mentor. Het is gebleken dat het doen van vrijwilligerswerk voor mensen met psychiatrische klachten een heel belangrijke opstap is naar verdere maatschappelijke participatie. Dit staat ook centraal in de inleiding van de heer J. van Weeghel van het Trimbosinstituut en de voorlichtingsvideo die tijdens de presentatie worden getoond. Het handboek Leidraad voor mentoren zal worden aangeboden aan mevrouw R.G. Jansen, gedeputeerde Zorg en Welzijn en de heer T. Bruinsma, wethouder Sociale Zaken, Arbeidsmakrtbeleid en Welzijn gemeente Groningen. In de voorlichtingsvideo en het rondetafelgesprek zullen vooral mensen met psychiatrische klachten aan het woord komen, evenals mentoren en werkgevers.Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324

PROGRAMMA

14.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.30 uur

Welkomstwoord namens SamenWerk

14.35 uur

Opening door de dagvoorzitter mevrouw A. Fluitman, projectmanager GGZ Groningen

14.40 uur

Wat heeft Supported Employment te bieden aan mensen met een psychiatrische achtergrond. De heer J. van Weeghel, hoofd afdeling Zorg en Rehabilitie Trimbosinstituut

15.10 uur

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

15.20 uur

Première van de voorlichtingsvideo onder regie van Bertin Roukema

15.50 uur

Korte pauze

16.05 uur

Aanbieding van het handboek van SamenWerk en de voorlichtingsfilm aan mevrouw R.G. Jansen, gedeputeerde en de heer T. Bruinsma, wethouder gemeente Groningen

16.20 uur

Een vraaggesprek met deelnemers, mentoren en werkgevers

17.00 uur

De dagvoorzitter sluit de middag af, waarna u van harte bent uitgenodigd voor een drankje en een hapje

Deel: ' Presentatie resultaten project SamenWerk het Werkt Groningen '
Lees ook