Gemeente Sittard

Schooladoptieplan

Op donderdag 24 februari presenteren wethouder Berry van Rijswijk en de politie van het district Sittard het schooladoptieproject voor de gemeente Sittard. Ook de directeuren van de Sittardse basisscholen zijn bij de presentatie aanwezig.

Met het schooladoptieplan willen gemeente en politie riskant gedrag bij jongeren voorkomen. Goede voorlichting en informatie op de basisschool moeten daarbij helpen. Door een brug te slaan tussen de politie en de school en daarmee ook naar het kind en gezin, probeert de politie meer inzicht en begrip te krijgen voor haar rol en taak. De agent is niet langer meer de man of vrouw met het strenge vingertje, maar iemand die streng kan zijn en toch best begrijpt waarom het moeilijk is om nee te zeggen tegen je vriendjes.

In Sittard is het schooladoptieproject in vijf scholen van start gegaan. Deze scholen zijn De Leeuwerik in Einighausen, Limbrichterveld in Limbrichterveld, Augustinusschool in Sanderbout, Johannesschool in de wijk Broeksittard en De Baandert in de wijk De Baandert.

Iedere school heeft een wijk-adoptieagent gekregen. Deze adopteert de kinderen in de groepen 7 en 8 van de scholen. De agenten verzorgen in de groepen lessen over discriminatie, geweld, alcohol, verdovende middelen, de politie, vandalisme, gokken, verkeer en regels, openbaar vervoer en milieu. In overleg met de school worden de lessen ingepland in het rooster van de school.

De gemeente Sittard wil met dit project bereiken dat jongeren zelf in staat zijn riskant gedrag uit de weg te gaan en weloverwogen keuzes te maken. De politie van het district Sittard probeert met haar pro-actieve opstelling jeugdcriminaliteit te voorkomen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de regionale samenwerking Jeugd en Veiligheid van de 7 gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Dankzij de inzet van menskracht bij de politie kan het project starten op vijf scholen.

_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Presentatie schooladoptieplan Sittard '
Lees ook