Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Presentatie Srebrenica rapport medio april 2002

Op 10 september heeft de directeur van Oorlogsdocumentatie per brief aan zijn opdrachtgever, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, gemeld dat de beoogde presentatiedatum van het Srebrenica-eindrapport niet gehaald kan worden. De belangrijkste reden is dat de conceptteksten van enkele hoofdstukken aanzienlijk meer tijd vergen dan was gepland. Deze teksten zijn ook nodig voor een goede onderlinge afstemming van de inhoud van alle onderdelen alsmede voor het schrijven van een verantwoorde eindconclusie en slotbeschouwing. Eisen van zorgvuldigheid, kwaliteit en precisie dienen onder deze omstandigheden naar de overtuiging van het NIOD het zwaarst te wegen. Daarom is een nieuwe planning gemaakt die het mogelijk maakt het rapport medio april 2002 te presenteren.

Vanzelfsprekend werd dit uitstel niet met instemming begroet; de minister van OCenW liet in zijn antwoord weten dat 'het kabinet onaangenaam verrast' was. De regering acht het volgens de brief van groot belang dat Oorlogsdocumentatie medio april het rapport af zou hebben.
Tijdens het Tweede Kamer-vragenuurtje de volgende dag werd een half uur besteed aan het uitstel, waarbij men wel zeer teleurgesteld bleek. De kamerleden meenden niettemin in meerderheid dat kwaliteit voorrang moest hebben boven snelheid.

In Dossier Srebrenica zijn alle brieven te lezen die tussen september 1998 en nu naar de opdrachtgever verzonden zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie Srebrenica rapport medio april 2002 '
Lees ook