NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK

Presentatie trendrapport vrijwilligerswerk op 14 juni in Zeist

Op 14 juni a.s. vindt in Slot Zeist de afsluitende bijeenkomst van het IJV 2001 plaats: het Manifeest. Op deze bijeenkomst wordt teruggeblikt op het succesvolle jaar en neemt demissionair staatssecretaris van VWS, Margo Vliegenthart, de jaarrapportage in ontvangst. Daarnaast wordt vooral gekeken naar hoe de verschillende betrokken partijen (stakeholders) de winst van het IJV2001 verder kunnen verzilveren en het stokje van het Nationaal Comité IJV2001 kunnen overnemen. Een belangrijk onderdeel van het programma is de presentatie van het vierde trendrapport: Onvoltooide Toekomst, van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en stichting Vrijwilligers Management (sVM).De presentatie vindt plaats tijdens een talkshow o.l.v. Chazia Mourali, televisieprestator.

Trendrapport Onvoltooide Toekomst

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we verwachten en op welke wijze beïnvloeden ze het vrijwilligerswerk in Nederland? Dat is de kernvraag van het Trendrapport Onvoltooide Toekomst. De titel verwijst daarbij enerzijds naar de beperkte mogelijkheid om de toekomst echt te kennen en anderzijds naar de noodzaak er altijd weer meer bezig te blijven. Het is immers nooit af.

Het trendrapport is geschreven voor alle partijen die betrokken zijn bij het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en kan hen helpen om beter voorbereid de toekomst tegemoet te gaan. Externe deskundigen zijn gevraagd hun licht te laten schijnen over 7 hoofdtrends. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de vertaalslag naar het vrijwilligerswerk gemaakt. Behalve trends wordt ook een zeer uitgebreide schets gegeven van het vrijwilligerswerk in Nederland, ondersteund door feiten en cijfers.

De volgende trends worden beschreven:


- Informatisering meet met nieuwe maten, Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde Katholieke Universiteit Brabant.

- Hogere kwaliteitseisen leiden de klant, Yolanda Eijgenstein, directeur Why Company.

- Globalisering maakt de wereld kleiner, Wijnand Duyvendak, kamerlid Groen-Links.

- Nieuwe organisatievormen vragen om visie, Paul Verweel, hoogleraar organisatie & management vanuit multicultureel perspectief, Universiteit Utrecht.

- Persoonlijke keuzes tellen, Herman Vuijsje, socioloog.
- Levenssferen combineren in tijd, Els Rienstra, projectmanager Projectbureau Dagindeling.

- Diversiteit is wens en noodzaak, Ruben Gowricharn, hoogleraar sociale cohesie en transnationale studies Katholieke Universiteit Brabant.

Manifeest

Naast het terugblikken op het IJV2001 en het maken van plannen voor de toekomst viert één van de stakeholders van het vrijwilligerwerk, de Commissie Vrijwilligersbeleid, haar eerste verjaardag tijdens het Manifeest.
Deze Commissie heeft als opdracht het vrijwilligerswerkbeleid in gemeenten en provincies te ondersteunen en te stimuleren.

Het programma is in twee delen opgesplitst. Van 15.30-16.30 vindt een talkshow plaats o.l.v. Chazia Mourali over de resultaten van het IJV2001, de actuele trends en het belang van lokaal en provinciaal beleid. Van 16.30-18.00 is er een feestelijke receptie waar o.a. het Ontwikkelteam Manifest wordt geïnstalleerd. Dit team, met prominente leden van organisaties betrokken bij het vrijwilligerswerk, heeft de opdracht de erfenis van het IJV2001 te bewaken en te stimuleren dat de resultaten verder worden verzilverd. Het Manifest voor de Toekomst van Vrijwilligerswerk, met aanbevelingen voor de stakeholders hoe ze het stokje kunnen overnemen, dient daarbij als leidraad. Dit Manifest is aangeboden aan staatssecretaris Margo Vliegenthart tijdens de Slotmanifestatie van het IJV2001 op 15 december 2001 in het Gelredome in Arnhem.

IJV2001

Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001 is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het hele jaar is wereldwijd aandacht gegeven aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk was nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoering van de landelijke activiteiten.

NOV en sVM

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en stichting VrijwilligersManagement (sVM) zijn de twee landelijke organisaties voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
sVM en NOV werken regelmatig samen. Waar sVM als adviesbureau de opdracht heeft te zorgen voor innovatie en kwaliteitsverbetering binnen het vrijwilligerswerk, heeft NOV de taak namens haar 300 lidorganisaties vrijwilligerswerk in Nederland te stimuleren en te versterken, onder meer via belangenbehartiging en informatievoorziening.
Elke twee jaar verzorgen sVM en NOV samen de Trendrapportage Vrijwilligerswerk. Hierin worden de actuele ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk beschreven.

Einde bericht

Deel: ' Presentatie trendrapport vrijwilligerswerk in Zeist '
Lees ook