European Union

2369. Raad - LANDBOUW Press Release: Brussels (23-07-2001) - Press: 286 - Nr: 10928/01
---
Photo EU - Council
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK Ministre adjointe au Ministre des affaires étrangères de la Belgique et Jean-Louis SIX Représentant permanent adjoint de la Belgique
Photo EU - Council
David BYRNE Commissaire Santé et Protection des consommateurs et Franz FISCHLER Commissaire Agriculture et Pêche

---
10928/01 (Presse 286)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2369e zitting van de Raad


- LANDBOUW -

Brussel, 23 juli 2001

Voorzitter:

mevrouw Annemie NEYTS-UYTTEBROECK

Minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met landbouw, van het Koninkrijk België

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

PRESENTATIE VAN HET PROGRAMMA VAN HET VOORZITTERSCHAP *

BSE

*

GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SCHAPEN- EN

GEITENVLEES

*

REGELING DOPVRUCHTEN - Conclusies van de Raad

*

DIVERSEN

*


-
Harmonisatie van de interne markt voor landbouwproductiemethoden *
-
Toepassing van de nieuwe comitologieregels wat betreft de verordening inzake biologische landbouw *

-
Mond- en klauwzeer *

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

LANDBOUW

*


-
GMO in de sector rundvlees * *

-
Olijfolie *

- Verlenging van de steunregeling en kwaliteitsstrategie voor olijfolie *

*


- Conclusies van de Raad betreffende het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de kwaliteitsstrategie voor olijfolie

*


-
Hop *


-
Uitgaven op veterinair gebied *


-
Suiker - tariefcontingent voor ruwe rietsuiker bestemd voor raffinage dat door de Gemeenschap is geopend ten behoeve van de ACS-Staten en India *

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

*


-
Informatie en raadpleging van de werknemers *
-
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de werkgelegenheid *

MILIEU

*


-
Lijst van gevaarlijke afvalstoffen * *

CULTUUR

*


-
resolutie over de uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van de positie van beroepskunstenaars in het kader van de uitbreiding van de EU; *

-
conclusies naar aanleiding van het evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de aanbeveling van de Raad over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid. *

HANDELSBELEID

*


-
WTO - Antidumping- en antisubsidiemaatregelen van de Gemeenschap *
-
Textiel - Overeenkomst tussen de EG en Estland over textiel- en kledingproducten *

ONTWIKKELING

*


-
Bestrijding van antipersoneelmijnen *

EXTERNE BETREKKINGEN

*


-
Ballistische raketten *

-
Associatie met Slovenië *

-
Betrekkingen met de geassocieerde LMOE's *

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

*


-
Verdrag van Genève van 1951 - Verklaring van de EU *
-
Europol - Werkprogramma 2002 *

REKENKAMER

*


-
Speciaal verslag nr. 1/2001 van de Rekenkamer over het communautair initiatief URBAN - conclusies *

TRANSPARANTIE

*


-
Toegang van het publiek tot de documenten van de Raad *

BENOEMING

*


-
Comité van de regio's *


---

Deel: ' Presentatie van het programma van het EU voorzitterschap '
Lees ook