Gemeente Den Haag


4 november 1999

Presentatie van ontwerp Duurzaam Bouwen-centrum

Op woensdag 10 november is de feestelijke start van de aanleg van de 1e fase van het Bedrijvenkwadrant "De Verademing". Het gaat hierbij om de (ver)bouw van kantoor- en bedrijfsruimte en de bouw van 15 woningen. Tijdens de starthandeling wordt ook het ontwerp van een Duurzaam Bouwen (DuBo)-centrum gepresenteerd. Het Bedrijvenkwadrant is een onderdeel van het gebied De Verademing waar veel projecten in het teken staan van duurzaam (milieuvriendelijk) bouwen. Het Bedrijvenkwadrant en het DuBo-centrum zijn in opdracht van Stedelijk Belang NV ontworpen door bureau KOW stedenbouw/architectuur. Stedelijk Belang NV viert op 10 november ook haar 75-jarig bestaan. De startbijeenkomst wordt gepresenteerd door t.v.-presentatrice Paula Dudondek.

Het gebied tussen de Gaslaan, Newtonstraat en de Loosduinseweg werd van 1875 tot 1994 onder meer gebruikt voor de productie en opslag van gas en overslag en verbranding van stadsafval. Het gaat hier om een terrein van circa 12,5 hectare. Dit gebied dat midden jaren '90 via een prijsvraag onder de bewoners van het Regentes/Valkenboskwartier de naam "De Verademing" kreeg, ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het moet letterlijk lucht en ruimte scheppen in dit dicht bebouwde stadsdeel. Voor de uitvoering van de planontwikkeling is het gebied in twee stukken verdeeld. Ten westen van het tramspoor van lijn 11 komt een park- en sportcomplex met woningen en een school. Aan de oostelijke kant van de trambaan komt het Bedrijvenkwadrant. Het Bedrijvenkwadrant is de eerste fase van De Verademing en is gereed in 2001. Het gehele complex De Verademing is afgerond in het jaar 2003.

Bedrijvenkwadrant
De ontwikkeling van het Bedrijvenkwadrant gaat in twee fasen. In de 1e fase wordt een aantal gebouwen intensief verbouwd. Een gebouw wordt geheel en een ander gebouw gedeeltelijk gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De 2e fase is de bouw van het DuBo-centrum. In totaal omvat het Bedrijvenkwadrant 11.770 m2 kantoorruimte, 8.000 m2 bedrijfsruimte, een showroom in het DuBo-centrum van 2.000 m2 en 15 woningen. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed (tram 10 en 11) en door de ligging aan de Centrumring is er een goede regionale autobereikbaarheid.

DuBo-centrum
Op het terrein waar vroeger de olietanks van ENECO stonden, wordt een Duurzaam Bouwen-centrum ontwikkeld van circa 10.000 m2 in twee verdiepingen. Dat moet gaan functioneren als een stedelijk en regionaal centrum voor alles wat met duurzaam bouwen en wonen te maken heeft. Vanzelfsprekend wordt bij de bouw van het centrum het duurzaam bouwen-principe op verschillende schaalniveau's toegepast waardoor het gebouw een voorbeeldfunctie krijgt. Het wordt een 1 op 1 proefopstelling van nieuwe technieken en materialen. Op de begane grond komen bedrijven die DuBo-producten maken of verkopen en installatiebedrijven. De verdieping is gereserveerd voor plaatselijke of landelijke dubo-advies-instellingen. Als mogelijke gebruikers wordt gedacht aan productiebedrijven van zonneboilers en zonnepanelen, isolatiebedrijven, kringloopwinkels, een DuBo-bouwcentrum, aannemers met recycle-materiaal, "groene" autoverhuurbedrijven (car-sharing), milieu- adviesbureau's, reisbureau's met ecoreizen, een biodynamische supermarkt, een milieu-educatie-centrum, een theater en een eco-grand café.

Bedrijfswoningen
Een oud bedrijfsgebouw aan de Bautersemstraat is gesloopt. Daar komen 15 nieuwe woningen bovenop bedrijfsruimte. Op deze bedrijfsruime komen grote dakterrassen voor de woningen. Een aangrenzend kantoorgebouw wordt gerenoveerd en weer geschikt gemaakt voor de verhuur.

75 jaar Stedelijk Belang NV
Stedelijk Belang werd in 1924 opgericht door de gemeente Den Haag om een toenmalig beheerprobleem van enkele woningcomplexen op te kunnen lossen. Deze gemeentelijke NV heeft een belangrijke rol gekregen bij het ontwikkelen van bedrijfsruimten in stadsvernieuwingsgebieden en elders in de Haagse regio. Voor de toekomst staat duurzaam bouwen daarbij centraal. Een aantal recente projecten dat Stedelijk Belang heeft gerealiseerd zijn de woningen en het Zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand, de renovatie van het voormalige AT&T-gebouw aan de Televisiestraat (o.a. voor startende bedrijven), winkels aan de Vaillantlaan (Blok 12) en bedrijfsruimte aan de Parallelweg (plan Koningshof).

Programma voor woensdag 10 november 1999


* 16.30 uur Ontvangst/welkomstdrankje in het bedrijfspand op het bedrijfsterrein

* 17.00 uur Welkomstwoord door Hans Ulje (directeur Stedelijk Belang NV)

* 17.05 uur Start programma door Paula Dudondek; aansluitend toespraken van:
Kees Duijvestein (hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen in relatie tot Architectuur aan de TU Delft en directeur van Bureau voor Onderzoek & Ontwerp voor het Milieu)
Hans Kuiper (KOW Stedenbouw/Architectuur)
Frans de Haas (directeur van W/E Adviseurs Duurzaam Bouwen) Peter Noordanus (wethouder ROSV)

* 18.00 uur Buffet en drankjes

* 19.00 uur Einde

Deel: ' Presentatie van ontwerp Duurzaam Bouwen-centrum Den Haag '
Lees ook