Provincie Drenthe


Uitnodiging
Voorden terug in de Drentsche Aa

Assen, 8 juni 1999
Persberichtnummer 99-108Op twee plaatsen in de Drentsche Aa zijn zogenaamde 'voorden' hersteld.
Voorden zijn doorwaadbare plaatsen in rivieren en beken, die vroeger dienden als belangrijke oversteekplaatsen. Ze vormden het kruispunt van wegen en waterwegen. Meerdere dorpen en steden zijn op deze plekken gebouwd. Drentse voorbeelden zijn Papenvoort en Coevorden. In 1992 werd een onderzoek gedaan naar het voorkomen van voorden in Drenthe. Op diverse plekken werden stenen vloertjes ontdekt op de bodem van riviertjes en beken. Deze blijken door mensen te zijn aangelegd. Het waterschap Hunze en Aa heeft samen met Staatsbosbeheer twee van deze monumenten 'opgeknapt' in het "Stroomdallandschap Drentsche Aa". Het gaat om een voorde in het Anderense diep en het Gasterse diep. De voorden zijn opgenomen in wandelroutes van Staatsbosbeheer, omdat ze vrij 'doorwaadbaar' zijn voor publiek.
De realisatie van de voorden past binnen een pakket van herstelmaatregelen in het stroomdalgebied. En kon plaatsvinden dankzij co-financiering uit het ROM/WCL project.

Op uitnodiging van het waterschap Hunze en Aa, en Staatsbosbeheer bezoekt de Stuurgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) de voorde in het Anderense diep. Hierbij zijn ook betrokken vertegenwoordigers van het Ministerie van VROM uit Den Haag aanwezig.

Dit vindt plaats op:

VRIJDAG 11 JUNI a.s., 12.30 UUR

Onder regie van Staatsbosbeheer wordt het resultaat van de gerestaureerde voorde gepresenteerd. De Stuurgroep voorzitter, gedeputeerde mevrouw Edelenbosch, ontvangt op ludieke wijze een lunchpakket voor de Stuurgroepleden. Dit pakket bestaat uit streekproducten

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!

De exacte lokatie is te vinden op de bijgevoegde plattegrond. Op de locatie zal meer informatie over de Drentse voorden worden uitgereikt. Het programma duurt maximaal een uur.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592)
365263, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Presentatie Voorden terug in de Drentsche Aa '
Lees ook