Provincie Limburg

President Arafat naar Limburg


137/99

Maastricht, 30 augustus 1999

PRESIDENT ARAFAT NAAR LIMBURG

Zoals u uit bijgaand persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst kunt vernemen, bezoekt president Arafat op dinsdag 31 augustus a.s. Limburg. Na aankomst in het Gouvernement, rond 19.30 uur, zal de heer Arafat het Gouden Boek van de Provincie Limburg tekenen. Daarna maakt hij kennis met de leden van Gedeputeerde Staten van Limburg. Van beide momenten kunnen fotografen en journalisten desgewenst getuige zijn. Zij die zulks wensen, dienen dat voor dinsdag 31 augus- tus 12.00 uur te melden bij het secretariaat van onze afdeling Voorlichting en Public Relations, telefoon: 043-3897065.

Deel: ' President Arafat naar Limburg '
Lees ook