Actueel

President beveelt medewerking aan bloedafname ten behoeve van HIV-onderzoek.

Bron: Rechtbank Alkmaar

Datum actualiteit: 4-09-2001

Eiser heeft bij gedaagde een verstandskies verwijderd en heeft zich daarbij in de vinger gesneden. Eiser heeft gesteld dat hierbij zijn bloed in aanraking is gekomen met het bloed van gedaagde. Eiser heeft gesteld dat gedaagde, gelet op eerder drugsgebruik en detentieverleden, gerekend kan worden tot de groep van personen met een verhoogd risico op HIV-besmetting en heeft gesteld belang te hebben bij een onderzoek naar HIV-besmetting op korte termijn, omdat hij anders is genoodzaakt om medicatie te nemen waarvan vaststaat dat deze ernstige en schadelijke bijwerkingen voor eiser heeft. Gedaagde heeft onder meer een beroep gedaan op zijn (grond)recht tot waarborging van zijn lichamelijke integriteit. Naar het oordeel van de president weegt bij een belangenafweging tussen de met uitgebreide waarborgen omgeven inbreuk op gedaagdes grondrecht en het levensbelang van eiser het laatste belang het zwaarst. De president heeft gedaagde bevolen om binnen 48 uren mee te werken aan bloedafname ten behoeve van een HIV-onderzoek .

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3353
(Zie het originele bericht)

Deel: ' President beveelt medewerking bloedafname HIV-onderzoek '
Lees ook