Presikhaaf en Philalphia starten ‘proeftuin’ arbeidsparticipatie


Presikhaaf Bedrijven en Stichting Philadelphia Zorg starten ‘proeftuin’ arbeidsparticipatie

Arnhem, 20130201 -- Presikhaaf Bedrijven en Stichting Philadelphia Zorg zijn een samenwerkings-overeenkomst aangegaan om de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Presikhaaf Bedrijven gaat daarvoor cliënten van Philadelphia die vanuit arbeidsmatige dagbesteding zich kunnen ontwikkelen naar een beschutte werkplek, plaatsen op haar werklocatie in Arnhem, terwijl Philadelphia een aantal werknemers van Presikhaaf Bedrijven, die beter tot hun recht komen op een arbeidsmatige dagbestedingslocatie, een plek geeft in het werkstation Beinum in Doesburg.

Greet Prins, bestuursvoorzitter van Stichting Philadelphia Zorg en Joost van Loon, algemeen directeur van Presikhaaf Bedrijven, bezegelden de intentie tot een langdurige samenwerking. Uitgangspunten bij de samenwerking zijn: passend werk en betere begeleiding voor de mensen. Door het werk dichterbij de woonomgeving van de mensen te organiseren, levert de samenwerking tevens een kostenbesparing op.

Meer maatwerk

Met de samenwerking wil Philadelphia haar cliënten een extra mogelijkheid in hun persoonlijke arbeidsmatige ontwikkeling bieden. De stap van arbeidsmatige dagbesteding naar een beschutte werkplek is daarbij een heel belangrijke. Presikhaaf Bedrijven heeft de wens om die medewerkers voor wie een baan bij de sociale werkplaats net iets te hoog gegrepen is, toch de structuur in hun leven te geven die het hebben van een ‘baan’ hen biedt. Kenmerkend in de samenwerking is niet de productiviteit van de cliënten en werknemers, maar hun persoonlijke ontwikkeling, de positieve beleving van werk, de omgang met collega’s en het functioneren binnen een dagritme en een vaste regelmaat. De eerste vijf Philadelphia-cliënten zijn inmiddels gestart op de industriële werklocatie van Presikhaaf Bedrijven in Arnhem. Eind januari zullen de eerste deelnemers vanuit Presikhaaf Bedrijven op het Philadelphia’s werkstation Beinum in Doesburg worden geplaatst.

Ontschotten

De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, zoals de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de WMO en de ontwikkeling van de Participatiewet, maken een heroriëntatie in het beleid van zorg- en welzijnsorganisaties noodzakelijk. Meer en betere samenwerking, ontschotten en ontzorgen, de noodzaak tot meer burgerparticipatie en maatschappelijke relevantie en het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden van de burger zijn daarbij leidende thema’s. Presikhaaf Bedrijven en Philadelphia kiezen daarbij voor een vorm van samenwerking, waarbij niet de indicatie het uitgangspunt voor de dienstverlening vormt, maar waarbij de belangen, wensen en mogelijkheden van individuele cliënten en medewerkers voorop staan.

Verbinden en versterken

De samenwerking tussen Presikhaaf Bedrijven en Philadelphia is een voorbeeld hoe gemeenten, instellingen en organisaties elkaar kunnen versterken door het aangaan van verbindingen. Op meerdere beleidsgebieden worden daarvoor zogenaamde ‘proeftuinen’ opgezet, die in de kern gaan over het samen slimmer organiseren van lokale én regionale beleidsopgaven. Via de proeftuin stellen de deelnemende organisaties capaciteit aan elkaar beschikbaar. De proeftuin moet leiden tot een opzet voor netwerksamenwerking in een keten (in dit geval arbeidsparticipatie) waarmee beschikbare mensen, middelen en gelden efficiënter kunnen worden ingezet. Samenwerkingen waar vooral ook het welzijn van de betrokken mensen mee gediend wordt.

Profiel

Presikhaaf Bedrijven is het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio Midden-Gelderland. Haar expertise ligt op de begeleiding van ruim 3.000 mensen  met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. Presikhaaf Bedrijven richt zich op duurzame plaatsing van mensen in verschillende branches en bemiddelt voor gemeenten mensen vanuit de WSW, WWB, Wajong en andere regelingen naar werk. De focus van Philadelphia is het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, leren, werken, dagbesteding en vrije tijd. Stichting Philadelphia Zorg is een landelijk opererende organisatie met 7.800 cliënten in ruim 700 locaties.

Joost van Loon, algemeen directeur van Presikhaaf Bedrijven: “Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe het moet: de mensen en hun mogelijkheden staan voorop. Mensen werken mee naar hun vermogen. Ik hoop dat deze samenwerking als voorbeeld mag dienen en tot veel vervolg leidt”.

Greet Prins, bestuursvoorzitter van Stichting Philadelphia Zorg: “Deze samenwerking past perfect in het denken ‘Welzijn Nieuwe Stijl’.  We kijken samen over de grenzen van onze organisaties. En daar zijn de belangen voor onze cliënten het best mee gediend”.


Deel: ' Presikhaaf en Philalphia starten ‘proeftuin’ arbeidsparticipatie '


Lees ook