Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

21 juni 2002 Preventiepartners verontwaardigd over voorgenomen bezuinigingen Borst

Ministerie van Volksgezondheid bezuinigt fors op gezondheidsprogrammas. Preventie-instellingen voorzien desastreuze gevolgen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het budget voor onderzoeks- en preventieprogramma's drastisch verlagen. Het budget van ZonMw - de organisatie die kwaliteit en vernieuwing in de gezondheidszorg nastreeft - wordt structureel verlaagd van 44 mln. tot 28,6 mln. Verschillende preventie-instellingen die door ZonMw gefinancierd worden hebben met ontsteltenis het bericht van de voorgenomen bezuinigingen vernomen en inmiddels een brief aan demissionair minister Borst gestuurd met het dringende verzoek de bezuinigingen ongedaan te maken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De gezamenlijke organisaties die actief zijn op het gebied van preventie Aids Fonds, Consument en Veiligheid, DEFACTO, NIGZ, NISB, NOC*NSF, Schorerstichting, Stichting soa-bestrijding en het Voedingscentrum hebben demissionair minister Borst dringend verzocht alles in het werk te stellen om deze bezuiniging te voorkomen. Anders wordt een gat geslagen in de preventieactiviteiten. De massamediale campagnes gericht op leefstijl dreigen te verdwijnen. Op langere termijn verdwijnen mogelijkheden om preventie te vernieuwen en te versterken. D66 heeft hier in de Tweede Kamer inmiddels vragen over gesteld aan de Minister.

De bezuiniging op massamediale campagnes en andere preventieactiviteiten zal grote gevolgen hebben:
* Grote actuele volksgezondheidsproblemen die ontstaan door roken, overmatig alcoholgebruik, ongezond eten, onveilig vrijen, tekort aan bewegen en ongevallen kunnen minder goed worden aangepakt. Dit zal een toename van sterfte, ziekte en zorggebruik tot gevolg hebben op de lange termijn. En daarmee zullen de kosten van zorg alleen maar stijgen.

* Jarenlange investeringen in campagnes waarvan de effecten bewezen zijn, worden tenietgedaan.

* De lokale organisaties, zoals GGD-en, missen een belangrijke stimulans voor hun lokale activiteiten. Het wegvallen van de landelijke activiteiten zal zeer waarschijnlijk ook leiden tot het wegvallen van regionale activiteiten.

* De ongelijkheid in gezondheid tussen sociaal economische groepen zal vergroot worden. Preventie is een belangrijk instrument om de gezondheidskloof te overbruggen tussen lagere en hogere sociaal economische klassen.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Dit wordt ook door vele wetenschappelijke bronnen ondersteund. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid blijft om niet alleen de grote problemen in de zorg aan te pakken - maar ook om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer zorgaanspraken ontstaan. Preventie is hiervoor cruciaal. Preventie is ook een kwestie van lange adem. Investeringen zijn daarvoor blijvend nodig.

Meer informatie:
Aids Fonds, Dhr. M.A. van Oostrom, 020-6262669/ 06-51810105 Consument en Veiligheid, Dhr. W. Rogmans, 020-5114511 DEFACTO, Mw. T.J.T. Prins, 070-3120410/ 06-54627477 NIGZ, Dhr. R. Jas, 0348-437619
NOC*NSF, Mw. N. Smeeman, 026-4834519
Schorerstichting, Dhr. M. Altenburg, 020-5739444 Stichting soa-bestrijding, Mw. M. Mulder, 030-2343700/ 06-52155424 Voedingscentrum, Dhr. A. Huijsmans, 070-3068865

Deel: ' Preventiepartners verontwaardigd over bezuinigingen Borst '
Lees ook