Gemeente Utrecht

Jongerenteams: preventietraject voor jongeren in Utrecht

Gemeente Utrecht, Regio Politie Utrecht, Welzijn en Bureau Jeugdzorg hebben op 22 mei 2002 een convenant ondertekend, waarin de samenwerking op het gebied van jongerenteams is vastgelegd. Jongerenteams is een wijkgericht preventietraject voor jongeren die in het criminele circuit zijn geraakt of dreigen te raken. Deze jongeren voeren vrijwillig toezichthoudende taken uit onder begeleiding van politie en welzijnsinstellingen. Het doel van Jongerenteams is om jongeren uit het criminele circuit te halen en te houden. Op dit moment is een Jongerenteam in Utrecht-Noord al actief, later zullen politiedistrict Tolsteeg en Marco Polo volgen.

Het idee van jongerenteams bestaat al langer: van 1996 tot 2000 draaide er in de wijk Kanaleneiland een pilotproject onder de naam Marco Poloteam. Dit bleek een succesvol project. Daarom is gekozen om Jongerenteams tot structureel onderdeel van het Wijkveiligheidsbeleid van Utrecht te maken.

Een jongerenteam bestaat uit maximaal 12 jongeren, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Deze jongeren staan gedurende één jaar, 12 uur in de week onder begeleiding van twee teambegeleiders vanuit de politie en de welzijnsinstellingen. Zij ondersteunen de jongeren bij de uitvoering van toezichthoudende taken, vrijwilligerswerk, volgen van themabijeenkomsten en sporten.

Naast de doelstelling om jongeren uit het criminele circuit te halen en te houden, is het ook de bedoeling om de jongeren te laten instromen in het buurtvrijwilligerswerk. Daardoor kunnen deze jongeren fungeren als een positief voorbeeld voor andere jongeren in deze leeftijd. De achterliggende gedachte achter het Jongerenteam is dat jongeren door de verantwoordelijkheid voor toezichthoudende taken zelfvertrouwen opbouwen. Bovendien worden zij gestimuleerd om moreel te handelen en normbesef als voorbeeldgedrag te tonen aan hun omgeving.

Het succes van het Jongerenteam wordt in de eerste plaats bepaald door het werken in teamverband en de groepsvorming. Deze hebben een belangrijke preventieve werking. Ten tweede appelleert het toezicht houden aan de spanningsbehoefte van jongeren. Bovendien blijkt dat de teambegeleiding door politie en hulpverlener vanuit welzijn bijdragen aan een positief zelfbeeld.

Het functioneren van de jongerenteams wordt medio 2003 geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt bezien hoe het convenant gecontinueerd wordt.

Utrecht, 22 mei 2002.

Deel: ' Preventietraject voor jongeren in Utrecht '
Lees ook