Maandag, 3 september 2001


* Preventieve geluidscontrole motorfietsen Maakt mijn motor nu teveel lawaai of valt het nog binnen de normen? Hoewel de geluidsnormen al langere tijd bekend zijn, zullen de feitelijke uitlaatgeluiden van motoren veelal te hoog liggen. In de toekomst zal de verkeersongevallendienst (VOD) van de politie Gelderland-Midden de controles op de geluidsmeting gaan verscherpen. Inwoners van de politieregio worden echter in de gelegenheid gesteld om in een aantal preventieve controles het geluid van hun motor preventief te laten controleren. Voor inwoners van het district Rivierenland zal de controle plaatsvinden op zaterdag 15 september van 09.00 uur tot 17.00 uur, op de binnenplaats van het politiebureau aan de stationsstraat in VELP.
Snel inschrijven
In verband de benodigde meettijd kunnen per controle maximaal 30 metingen worden uitgevoerd. Er zal dan ook worden gewerkt met een inschrijvingslijst. Snel opgeven is dan ook het devies. Geïnteresseerden voor deze preventieve controle kunnen zich telefonisch aanmelden bij de VOD, dagelijks bereikbaar tussen 07.00 uur en 22.00 uur via telefoonnummer 026-3699155. De volgende gegevens moeten bij opgave worden vermeld:
Naam, adres, woonplaats en kenteken van de betreffende motorfiets. Algemene informatie
De VOD is onderdeel van de unit Verkeer van de Divisie Executieve Ondersteuning van de regiopolitie Gelderland-Midden. De Divisie Executieve Ondersteuning heeft een ondersteunende functie naar de hele regio. Tot de Divisie Executieve Ondersteuning behoren de units Verkeer, Vreemdelingenzaken, Parketpolitie Arrestantenverzorging, Centrale Meldkamer Gelderland-Midden, bureau Openbare Orde en Veiligheid.
(persbericht divisie Executieve Ondersteuning)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar

Internet: Voorlichting@politieoverbetuwe.nl

Deel: ' Preventieve geluidscontrole motorfietsen in Gelderland '
Lees ook