Ingezonden persbericht


Persbericht d.d. 12 Maart 2003
Preventieve maatregelen vogelpest

In verband met een verdenking van een besmetting met het klassieke vogelpestvirus op een bedrijf in Poppel (België) is er gisteravond ook in Nederland ten zuiden van Tilburg een zogeheten "10 kilometer zone" ingesteld. Binnen dit gebied zijn een aantal maatregelen van kracht om te voorkomen dat een verspreiding van deze ziekte kan plaatsvinden.

Safari Beekse Bergen ligt in deze zone, vandaar dat er een aantal speciale maatregelen zijn genomen. Doel van de maatregelen (zoals voorgeschreven door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) is te voorkomen dat gevoelige vogelsoorten in contact kunnen komen met het virus. Ondanks het feit dat er niet veel in de maatregelen genoemde vogelsoorten in Safari Beekse Bergen gehouden worden, zal de bezoeker toch iets merken.

Zo zijn bijvoorbeeld de kippen en parelhoenders op de Kinderboerderij naar binnen gehaald en lopen de struisvogels niet meer vrij tussen de auto's van de bezoekers. De verzorgers die deze dieren verzorgen houden zich aan een speciaal hygiëne protocol, wat inhoudt dat zij van kleding wisselen en door ontsmettingsbakken de verblijven betreden.

Ook achter de schermen zullen de beperkende maatregelen hun invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Zolang Safari Beekse Bergen in de 10 kilometer zone ligt, mag er bijvoorbeeld geen mest afgevoerd of uitgereden worden, en mogen er totaal geen dieren (dus niet alleen de vogels) naar andere tuinen vervoerd worden.

Vanuit de vakorganisatie dierentuindierenartsen is een verzoek tot toestemming voor enting van gevoelige vogelsoorten welke in dierentuinen gehouden worden naar Brussel gestuurd. Hierover is nog geen nader bericht ontvangen. Verder is er vanuit de dierentuinwereld overleg met het Ministerie hoe men in dierentuinen moet handelen ten aanzien grote loopvogels (zoals struisvogels), half vrij-levende groepen vogels en op het terrein van de dierentuinen verblijvende groepen wilde vogels.

Voor actuele informatie: www.beeksebergen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Goof Lukken, marketing & communicatiemanager Beekse Bergen, tel: 013-5491116.

Met vriendelijke groet,

Goof Lukken
Marketing & Communicatiemanager Beekse Bergen
Dierenpark Gulbergen

Let op: nieuw e-mailadres: g.lukken@beeksebergen.nl

correspondentie-adres:
Beekse Bergen Exploitatie B.V.
postbus 42
5080 NJ Hilvarenbeek
tel. algemeen:(0031) (0)13-5491000
tel direct: (0031) (0)13-5491116
fax: (0031) (0)13-5491104
website: www.beeksebergen.nl, www.libema.nl

Beekse Bergen en Dierenpark Gulbergen maken deel uit van de Libéma-groep

Deel: ' Preventieve maatregelen vogelpest Safari Beekse Bergen '
Lees ook