PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers pleit voor opname fiscus in spoedloket

PricewaterhouseCoopers pleit voor opname fiscus in spoedloket

Eind april heeft Minister Vermeend (Ministerie SZW) een voorstel ingediend bij de ministerraad tot invoering van een 'spoedloket' voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU/EER. Het voorstel houdt in dat de toelatingsprocedure voor deze groep zogeheten kenniswerkers wordt gestroomlijnd, vereenvoudigd en versneld. PricewaterhouseCoopers (PwC) is voorstander van invoering van het spoedloket maar wil nog een stap verder gaan, namelijk uitbreiding van het spoedloket door de fiscus hierin op te nemen. Hierdoor kan de afgifte van een sofi-nummer en de aanvraag voor de zogeheten 30% regeling versneld worden afgedaan.

De fiscus biedt aan werkgevers die hoogopgeleiden en/of ervaren specialisten uit het buitenland aantrekken een belastingfaciliteit, de 30% regeling. PwC dient jaarlijks zon 500 aanvragen voor de 30% regeling in. De behandelingsduur van een aanvraag voor de 30% regeling door de fiscus varieert momenteel van een enkele maanden tot meer dan een jaar. Gemiddeld duurt de behandeling 3,1 maand.

Om aan te tonen hoe lang de behandelingsduur van een aanvraag voor de 30% regeling daadwerkelijk is, heeft PwC onderzoek gedaan naar de tijd die zit tussen de datum van de aanvraag en de datum van de toekenning van de 30% regeling.

De 30% regeling is voor veel buitenlandse werkgevers en werknemers een belangrijke voorwaarde om de uitzending naar Nederland te accepteren. Een vlotte behandeling van de aanvragen door de fiscus is van groot belang.

Deel: ' PricewaterhouseCoopers pleit voor opname fiscus in spoedloket '
Lees ook