PRICEWATERHOUSECOOPERS

Energie revolutie in Europa

ENERGIE REVOLUTIE IN EUROPA

De Europese energiemarkt zal in de komende jaren in een sneltempo radicaal gaan veranderen. Liberalisering, globalisering, convergentie en e-business zullen een enorme impact op de energiemarkt hebben. Dit blijkt uit het rapport Power Revolution waarin door PricewaterhouseCoopers de belangrijkste ontwikkelingen op een rij worden gezet. Ook op de Nederlandse energiemarkt zullen deze ontwikkelingen van grote invloed zijn en niet alleen leiden tot een vermindering van het aantal energiebedrijven maar ook tot een vermindering van de werkgelegenheid bij energiebedrijven met 40. De Europese energiemarkt ondergaat een verandering als nooit tevoren. Zo zullen onder andere liberalisering, globalisering, convergentie en e-business revolutionaire veranderingen in de Europese markt teweeg brengen.

Bijzonder is dat deze ontwikkelingen tegelijkertijd optreden. Vergeleken met landen waar sprake was van geleidelijke veranderingen, zoals in Groot Brittannie, zal dit in vele landen in Europa voor een .revolutie. zorgen op de energiemarkt. Een verandering die vroeger ruim tien jaar nodig had, wordt nu in enkele jaren uitgevoerd in vele delen van Europa.

Hoewel de snelheid van verandering in Europa verschilt, gaat het tempo overal omhoog. In het recent verschenen Energierapport 1999 van EZ wordt versnelde liberalisering bepleit. In Nederland is in een jaar praktisch de gehele productiesector in buitenlandse handen gekomen. Binnen korte tijd zijn energiebedrijven concurrenten van elkaar geworden, waardoor soms elektriciteit op of onder de kostprijs wordt verkocht. Concurrentie steekt ook de kop op vanuit een heel andere hoek: de eerste supermarktketen heeft zich al aangediend waar elektriciteit gekocht kan worden.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen die in het rapport Power Revolution zijn:

1. Liberalisering: Open concurrentie, veroorzaakt door liberalisering en versterkt door eisen van klanten alsmede technologische ontwikkelingen, zal verregaande invloed hebben op de toekomstige markt. Liberalisering zal voor een stroomversnelling zorgen in de Europese markten.

2. Globalisering: De grenzen tussen utilities markten zullen worden weggevaagd. Bedrijven die vroeger regionale of nationale monopolist waren, zullen snel moeten concurreren op de wereldmarkt. Daardoor worden zij onderhevig aan krachten van die wereldmarkt.
3. Kapitaalmarkten: Bedrijven zullen in toenemende mate worden beïnvloed door eisen van kapitaalmarkten. Economische instabiliteit in Azië en Zuid-Amerika maken dat Europa eerste kandidaat is voor internationale acquisities. Meer en meer bedrijven hebben een dubbele beursnotering en de agressieve verwachtingen die leven op Anglo-Amerikaanse kapitaalmarkten zullen een dominante invloed krijgen op bedrijven.

4. Convergentie: Convergentie zal een belangrijke rol spelen bij de vorming van de Europese utilities markt. Convergentie zal te zien zijn bij ontwikkeling van producten, handelssystemen en markten.
5. E-business: Zoals e-commerce de detailhandel dramatisch zal veranderen, zal e-business in ruime zin alle delen van de energiesector op hun kop zetten.

De ontwikkelingen als gevolg van liberalisering, globalisering, convergentie, kapitaalmarkten en e-business alsmede de eis van regulerende instanties om activiteiten te separeren, zullen het nieuwe utilities landschap van Europa vormen.

De nieuwe kaart van de energiesector
Druk van concurrentie, eisen van klanten en behoefte aan diepgaande gespecialiseerde kennis zullen bedrijven dwingen een focus-strategie te volgen.

Liberalisatie zal de waardeketen op zijn kop zetten. Retail- en handelsactiviteiten zullen in belang toenemen.

De toekomstige energiesector zal worden gekenmerkt door spelers die specialistische rollen spelen zoals retailers, producenten, handelaars, energiebeurzen, transmissie- netwerk-operators en distributienetwerk-managers.

Bedrijven moeten hun activiteiten opsplitsen om met volle energie te kunnen focussen op de rollen die zij wensen te spelen. Daarnaast kunnen bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed.

De as globaal-lokaal
Onderdelen van de bedrijfsketen zoals productie, handel en asset management zullen worden uitgevoerd door spelers die concurrentievoordeel behalen omdat ze op wereldschaal werken. Daardoor kunnen zij gunstige contracten sluiten met leveranciers van financiële diensten en van centrales. Door hun schaalgrootte kunnen zij investeren in innovatie en ontwikkeling van gespecialiseerde know-how. Echter, in alle markten zal kennis van de lokale condities sleutel voor succes zijn. Op het gebied van retail zullen lokale merken en lokaal relatiebeheer belangrijk blijven.

Kernpunten
Op weg naar de nieuwe markt zal een aanzienlijke consolidatie plaatsvinden. Het aantal spelers in de Europese energiesector zal dramatisch verminderen. Zo is het duidelijk dat het aantal distributiebedrijven in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland te groot is. Verder zal de energiehandel sterk toenemen, mede door nieuwkomers afkomstig uit de wereld van financiële dienstverlening.

Veel bedrijven moeten een aanzienlijke personeelsreductie onder ogen zien. Zo heeft Endesa aangekondigd zijn overhead-kosten te verminderen met 50 - een reductie die reeds is gerealiseerd bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe Power Play . de dynamiek van energie-activiteiten Er zijn aanzienlijke verschillen in ontwikkeling van diverse energie-activiteiten.

1. Retail . zal uiteindelijk een sterk concurrerende activiteit zijn die met andere retail activiteiten zal convergeren. In overeenstemming met andere retail-markten, zullen de meeste spelers zich op nationale merknamen concentreren, maar er zal zich een trend ontwikkelen naar het gebruik van wereldwijd bekende merknamen op het Internet. Waarde wordt gegenereerd door snel de behoeften van klanten te beïnvloeden of door snel hierop in te spelen, en door het bouwen van een merk dat enthousiasme bij klanten wekt;

2. Opwekking . zal een concurrerende, middelenintensieve activiteit zijn. Waarde wordt gegenereerd door de prestaties van bestaande centrales te optimaliseren, door acties die het op de markt komen van nieuwkomers bemoeilijken en door optimale planning van nieuwbouw;
3. Handel . zal een concurrerende, mens-intensieve activiteit zijn, gericht op het beschermen of verbeteren van de waarde van een fysieke positie en op het benutten van mogelijkheden voor arbitrage. Waarde wordt geleverd door handelaren van hoog kaliber, die ondersteund worden door unieke analyse-hulpmiddelen en die werken binnen een duidelijk raamwerk voor het managen van risico.s;
4. Energiebeurzen . zullen concurrerende, systeemintensieve activiteiten zijn. Uiteindelijk zal het succes worden bepaald door de eenvoud van handel, diensten met toegevoegde waarde en lage tarieven;

5. System Operator . twee modellen voor system operation zullen naast elkaar bestaan: onafhankelijk (ISO-model) en afhankelijk (TSO-model) van de transmissie-business. Het zal een mens- en systeemintensieve zaak zijn. Waarde zal worden gecreëerd door beïnvloeding van regulerende instanties en door optimalisering van system operation;
6. Asset management . zal een gereguleerde, kapitaalintensieve zaak blijven. Waarde wordt gegenereerd door tegenspel te bieden aan regulerende organen en door de kosten van financiering en van beheer te minimaliseren.

Winnende stappen
Voor bedrijven is het belangrijk te bepalen welke rol zij in het eindspel zullen spelen in de Europese power sector van de toekomst. Die kan radicaal verschillen van waar ze nu zijn. Ook het tussenspel is van belang. In alle onderdelen van de markt, retailing, handel, opwekking en netwerken, kunnen flinke voordelen worden behaald door het uitvoeren van defensieve en offensieve overgangsstrategieën. Het onderkennen van het juiste moment voor de beslissende stap zal van vitaal belang zijn. Zo kan te lang of te kort zelfstandig blijven, kostbaar zijn. Op vele gebieden actief blijven waar anderen zich concentreren op een enkel gebied, kan leiden tot ineffectiviteit op alle fronten.

Mogelijke gevolgen voor Nederland
Al deze ontwikkelingen zullen ook grote gevolgen hebben voor de energiemarkt in Nederland. Ton Pel, partner en energiespecialist van PricewaterhouseCoopers verwacht binnen een periode van vijf jaar:
1. Een daling van de elektriciteitsprijs.

2. Een daling van het marktaandeel van in Nederland gevestigde elektriciteitsproducenten.

3. Een toename van het gebruik nucleaire energie, of Borssele nu sluit of niet, door import.

4. Dat huishoudens hoofdzakelijk hun energie van supermarkten of via Internet zullen kopen.

5. Het MKB hoofdzakelijk energie zal inkopen via inkoopcombinaties.
6. De energiehandel slechts via enkele pan-Europese energiebeurzen zal verlopen.

7. Het aantal grote distributiebedrijven zal afnemen tot 3.
8. De distributiebedrijven allianties hebben met of in bezit zijn van buitenlandse ondernemingen.

9. De elektriciteitsproductie praktisch geheel in buitenlandse handen zal zijn.
10. De werkgelegenheid in energiebedrijven met 40 gereduceerd wordt.

Deel: ' Pricewaterhousecoopers voorziet energierevolutie in Europa '
Lees ook