Ingezonden persbericht

3b478.jpgP E R S B E R I C H T

21 Februari 2003

Stimuleringsfonds viert 15-jarig bestaan met Jan Kassies Oeuvre Prijs en boek 'De Antenne van Belbal'

Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties heeft besloten ter viering van zijn 15-jarige bestaan de Jan Kassies Oeuvre Prijs in te stellen. Bovendien geeft het Stimuleringsfonds het rijk gevarieerde jubileumboek 'De Antenne van Belbal' uit, met onder meer essays en interviews over televisie, radio en cultuur. De uitreiking van de prijs en de presentatie van het boek vinden plaats op vrijdag 28 maart in Felix Meritis in Amsterdam.

De jubileumviering vervolgt daarna met de voordracht 'Het persoonlijke is politiek' door Thom Hoffman. Tijdens een buffet voor genodigden wordt de video-installatie PANORAMA vertoond van het kunstenaarsduo Helena Muskens en Quirine Rack waarin zij gebruik maken van scnes uit door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde documentaires. De avond wordt afgesloten door geluidskunstenaar Michel Waisvisz.

Jan Kassies Oeuvre Prijs

Met de Jan Kassies Oeuvre Prijs houdt het Stimuleringsfonds het gedachtegoed in ere van Jan Kassies, van 1988 tot 1995 de eerste voorzitter van het fonds. De prijs, groot 50.000,-, zal gaan naar een maak(st)er van Nederlandse culturele radio- of televisieprogramma's die een oeuvre heeft opgebouwd dat blijk geeft van een grote bewogenheid met kwetsbare personen of verschijnselen in de samenleving, van compassie met de personages uit de producties en van het vermogen de onderwerpen op zowel een ernstige als een humorvolle wijze te kunnen benaderen. Het oeuvre dient voorts te voldoen aan hoge esthetische radiofonische of cinematografische maatstaven.

De Jan Kassies Oeuvre Prijs zal op onregelmatige tijden maar tenminste eens in de vijf jaar worden uitgereikt. Op 19 maart 2003 maakt het Stimuleringsfonds bekend aan wie op vrijdag 28 maart de eerste Jan Kassies Oeuvre Prijs wordt uitgereikt.

Jubileumboek 'De Antenne van Belbal'

Ter gelegenheid van zijn 15-jarige bestaan geeft het Stimuleringsfonds het jubileumboek 'De antenne van Belbal' uit, een exclusieve uitgave met verhalen, essays, interviews en fotowerken. Rode draad daarbij is de relatie van cultuur met radio en televisie. Het boek bevat bijdragen van onder meer Dsanne van Brederode, Marijn van der Jagt, Fouad Laroui (de titel van het boek verwijst naar zijn verhaal), Wanda Reisel en Vincent Bijlo, alsmede een vraaggesprek met regisseur Pieter Kramer. Het boek is vanaf 28 maart uitsluitend verkrijgbaar bij het Stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties werd opgericht in 1988 naar aanleiding van de door de toenmalige Minister van WVC Eelco Brinkman aangekondigde maatregelen om de kwaliteit van culturele programma's op radio en televisie te verhogen. Het Stimuleringsfonds verstrekt subsidies aan bijzondere culturele programma's van hoogwaardig artistiek gehalte en van Nederlandse origine. In 2002 verstrekte het fonds zo'n 15 miljoen aan subsidies. Daarnaast verleent het Stimuleringsfonds bijdragen voor het volgen van opleidingen en het ontwikkelen van programma-ideen. Directeur van het Stimuleringsfonds is Annemieke Gerritsma.

Uitsluitend voor de redactie:

Zowel schrijvende pers als fotografen kunnen zich voor de uitreiking van de Jan Kassies Oeuvre Prijs en de presentatie van 'De Antenne van Belbal' per e-mail aanmelden: info@paulwestgeest.com. U ontvangt dan in de week voor 28 maart een persdraaiboek.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Paul Westgeest:

e-mail: info@paulwestgeest.com, tel.: 06 15696479.

http://www.stimuleringsfonds.nl

Deel: ' Prijs en boek bij 15-jarig Stimuleringsfonds Culturele Omroepproduct.. '
Lees ook