Gemeente Delfzijl


BESLUIT

02-02-1999

Prijs groenstroken verhoogd

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten de verkoopprijs van groenstroken aan te passen. Tot op heden verkocht de gemeente Delfzijl haar zogenaamde overhoeken voor één gulden per vierkante meter.

Vanaf 01-01-1999 zal met terugwerkende kracht bij de verkoop van een perceel grond kleiner of gelijk aan 100 m² een verkoopprijs van tien gulden per vierkante meter worden gehanteerd. Is het te verkopen perceel groter dan 100 vierkante meter, dan zal de prijs bepaald worden door middel van taxatie.

Het nieuwe beleid zal na drie maanden worden geëvalueerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Prijs groenstroken Delfzijl verhoogd '
Lees ook