Universiteit van Amsterdam


Internationale prijs Sociale Psychologie naar Akademie-onderzoeker Diederik Stapel

Dr Diederik A. Stapel, sinds 1998 als Akademie-onderzoeker verbonden aan de UvA, zal in juli de Jos Jaspars Lecture houden tijdens de driejaarlijkse conferentie van de European Association for Social Psychology in Oxford. Om de drie jaar laat de EAESP een jonge, veelbelovende Europese sociaal-psycholoog aan het woord over een zelfgekozen onderwerp. Stapel werd onder andere beoordeeld op de kwaliteit en originaliteit van zijn voorstel en op zijn publicaties in internationale tijdschriften. De Jos Jaspars Lecture die hij zal houden, is geInternationale prijs Sociale Psychologie naar Akademie-onderzoeker Diederik Stapeld 'Moving from Fads and Fashions to Integration: Illustrations from knowledge accessibility research'. Volgens Stapel heeft sociaal-psychologisch onderzoek op het eerste gezicht een mode-gevoelig karakter. Onderzoek van de afgelopen eeuw laat zien dat aan elke trend een specifiek wetenschappelijk perspectief ten grondslag ligt. In de hedendaagse sociale psychologie kunnen dergelijke 'relativistische', wetenschapsfilosofische ideeën empirisch worden getoetst. Tijdens de lezing zullen enkele voorbeelden van dergelijke toetsingen worden gegeven: de effecten van irrelevante contextinformatie op perceptie, beoordeling en gedrag.

Stapel studeerde in 1991 cum laude af in zowel de psychologie als in de communicatiewetenschap en promoveerde in 1997 cum laude op een onderzoek naar het effect van cognitief toegankelijke informatie op sociale oordelen.

Laatste wijzigingen: 11 februari 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Zoekwoorden:

Deel: ' Prijs Sociale Psychologie naar UvA-onderzoeker Stapel '
Lees ook