Universiteit van Amsterdam


Prijs voor Jan Breman

Prof. dr. Jan Breman, hoogleraar Comparatieve sociologie, i.h.b. de niet-westerse samenlevingen, en verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (ASSR), ontvangt op maandag 13 december a.s. de Edgar Graham Book Prize 1998 voor zijn antropologisch onderzoek naar de armere werkende klasse in India, Footloose Labour - Working in India's Informal Economy (Cambridge University Press, 1996). De prijs, waaraan een geldbedrag van £ 1500 is verbonden, wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een werk waarin origineel wetenschappelijk onderzoek verricht is naar agrarische en/of industriële ontwikkeling in Azië en/of Afrika. De uitreiking vindt plaats op de School of Oriental and African Studies (SOAS) van de University of London.
De Indonesische vertaling van Bremans boek over Indonesië, Koelies, Planters en Koloniale Politiek (vertaald door Sedino M.P. Tjondronegoro), werd in oktober in Indonesië bekroond door het nationale comité Yayasan Buku Utama (onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs en wetenschappen) als best vertaalde boek dat in 1997 verscheen.

Laatste wijzigingen: 11 november 1999 - webmaster@uva.nl Bron: PR & Persvoorlichting

Deel: ' Prijs voor Jan Breman voor onderzoek naar armen in India '
Lees ook