Fontys


dinsdag 25 maart 2003

dinsdag 25 maart 2003

Persuitnodiging
Marktonderzoek Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Jeltje van Nieuwenhoven zal op 31 maart om 14.00 uur in het Nationaal Sport Centrum Papendal een wisselbeker uitreiken aan een aantal studenten van de opleiding Sport, Economie en Communicatie (Speco). De studenten ontvangen deze prijs voor het beste onderzoeksrapport in het kader van een onlangs afgerond marktonderzoek naar bewegende 50 plussers. Ook Wim de Vries, directeur van Fontys Economische Hogeschool in Tilburg, zal bij de uitreiking aanwezig zijn.

Tweehonderd studenten van Speco hebben het marktonderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het onderzoek beoogde te achterhalen welke drempels ouderen ervaren bij of voor het sporten en bewegen. Tevens was het van belang te onderzoeken wat de behoeften, wensen en motieven zijn bij ouderen voor sport en bewegen. Dit onderzoek sluit aan bij de regeringsdoelstelling om in 2010 de inactiviteit onder 50-plussers terug te brengen met vier procent. Dit valt onder de missie van de opgezette Task Force. Het onderzoek betreft een zogeheten 0-meting en zal de komende jaren door andere groepen studenten worden herhaald, zodat veranderingen in sportgewoontes bij ouderen opgenomen kunnen worden in de database. Dit is de eerste keer dat de wisselbeker wordt uitgereikt.

Task Force 50+
De gegevens van het marktonderzoek worden door het NISB en de Task Force Sport en Bewegen 50+ gebruikt voor analyse en beleidsontwikkeling. De Task Force is opgericht, om in de toekomst te kunnen inspelen op de vergrijzing in Nederland en de daarbij komende veranderingen op het gebied van sportbeoefening en actieve vrijetijdsbesteding. De Task Force is een samenwerkingsverband van onder andere het NOC*NSF, het NISB, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van de Task Force is het adviseren van het ministerie van VWS, zodat beter beleid voor een grotere deelname van inactieve ouderen aan sport- en bewegingsactiviteiten kan worden gerealiseerd.

Presentatie marktonderzoek Sport en Bewegen 50+ en sportdag voor studenten en genodigden
Datum maandag 31 maart 2003
Plaats Hotel en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem

Programma
09.45 - 10.15 uur Ontvangst met koffie en versnapering in Grand Café 10.15 - 10.30 uur Welkomstwoord door Marian ter Haar (NISB)

Sportgedeelte Sportveld
10.30 - 12.00 uur Problem solving teamchallenge & Fun activiteiten:
* Vergiftigde rivier

* Klimklauterhelling met ballenrace

* Communicatiespel

* Kantelmuur met ballenrace

* Knoop

* Super Skipper met Reuze Hersenkraker

12.00 - 12.15 uur Pauze
12.15 - 13.15 uur Instuif programma, bestaande uit drie delen: Sport & Business

* Workshop van Martin ten Kate over "de parallellen"
Challenge & Trust (uitdagende en grensverleggende activiteiten)
* Low V

* Mobiele Paal

* Vertrouwensval Gladiator Games (fun en competitie)
* Super Bungee run

* Get `em Off Games

* Sumo Games

13.15 - 14.00 uur Lunch in Grand Café

Officieel gedeelte Zaal 6 + 7
14.00 - 14.15 uur Inleidend woord over Fontys Hogescholen in relatie tot het beroepenveld door Wim de Vries, directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg en / of Thijs Kemmeren, teamleider derde jaar Speco 14.15 - 14.30 uur Inleiding marktonderzoek, door Sven van den Berg, projectleider marktonderzoek
14.30 - 14.50 uur Presentatie van resultaten, conclusies en eventuele aanbevelingen door de winnende groep studenten. 14.50 - 15.00 uur Overhandiging van het winnende rapport aan Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Task Force 50+ Sport en Bewegen 15.00 - 16.00 uur Informele borrel in het Grand Café.

Deel: ' Prijs voor marktonderzoek Fontys Economische Hogeschool Tilburg '
Lees ook