Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-075

Den Haag, 31 maart 2003

Prijsontwikkeling horeca genormaliseerd

Het Centraal Planbureau heeft geconstateerd dat de prijsontwikkeling in de horeca genormaliseerd is. Was er in 2002 nog sprake van een stijging van 6,6% ten opzichte van het jaar ervoor, in de eerste twee maanden van 2003 ligt dat percentage op 3,2%. De stijging in 2003 ten opzichte van 2002 ligt in lijn met de prijsontwikkeling in de periode van voor de invoering van de euro. Dit schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Kamer.

In december 2002 vroeg minister Hoogervorst, naar aanleiding van een overleg met de Kamer, het CPB om een actualisatie van een eerder onderzoek naar de prijsontwikkeling in de horeca. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt een normalisering van de prijsontwikkeling: weliswaar ligt de prijsstijging in de horeca (3,2%) boven de prijsstijing van de totale bestedingen (2,6%), maar de prijsstijging in de horeca lag voor 2001 ook al wat hoger. Dit laatste valt volgens het CPB te verklaren uit het arbeidsintensieve karakter van de horeca en de beperkte mogelijkheden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit.

U vindt de brief van minister Hoogervorst en het onderzoek via het volgende Internet-adres:

http://www.minfin.nl/afep03-018.doc

Zoekwoorden:

Deel: ' Prijsontwikkeling horeca genormaliseerd '
Lees ook