Prijspolitiek leidt tot prijsstarheid


Tilburg, 20161103 -- Hoe komt het dat op het kleine eiland Curacao starre prijzen vaak voorkomen? Anders dan in grote landen zijn starre prijzen niet te verwachten in kleine economieën, simpelweg omdat zij vanwege hun kleinheid de wereldmarktprijzen niet kunnen beïnvloeden of weerstaan. De starre prijzen op Curaçao staan haaks op de hypothese van flexibele prijzen in een kleine economie. Dit fenomeen is een raadsel en wordt dan ook het ‘prijsrigiditeitsraadsel’ genoemd.

Tot deze vraagstelling komt Miriela Carolina in haar proefschrift The Price-rigidity Puzzle on a Micro-island: The Case of Curacao” op dinsdag 8 november 2016 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg.

In het proefschrift wordt dit raadsel verklaard met behulp van verschillende econometrische technieken. Het antwoord luidt dat de prijsstarheid wordt verklaard door de gevoerde prijspolitiek in Curaçao, met name door politieke interventie in de prijsvorming van gereguleerde goederen. Enkele vormen van politieke interventie zijn: het vaststellen van een termijn met een vaste prijzen en het handhaven van ongewijzigde (energie)prijzen in de periode van vóór de verkiezingen. De starre prijzen hebben tot gevolg dat er vraag- of aanbodtekort op de goederen en dienstenmarkten ontstaat. Lokale bedrijven lopen door de discrepantie tussen stijgende internationale en starre binnenlandse prijzen verliezen op die in rekening worden gebracht bij de consument of doorberekend aan de belastingbetaler. Uit de analyse van de data blijkt de impact van starre prijzen van korte duur te zijn, waardoor er geen blijvende invloed ontstaat op de lange termijnontwikkeling van Curaçao.

Drs. Miriela Carolina (Willemstad, Curacao) studeerde econometrie aan de Universiteit van Groningen. Zij werkt als zelfstandig onderzoeker op Curacao.

Miriela Carolina verdedigt haar proefschrift “The Price-rigidity Puzzle on a Micro-island: The Case of Curacao” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 8 november 2016 om 14.00 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Peter van Bergeijk. Overige leden van de promotiecommissie zijn: dr. Menno van Zaanen, prof. dr. Jan Boone, Prof. dr. Roy Thurik, Prof. dr. Jarig van Sinderen, en prof. dr. Jan Jaap Bikker.


Deel: ' Prijspolitiek leidt tot prijsstarheid '
Lees ook