Ministerie van Financiën

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

Plein 2

2500 EA Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

31 maart AFEP 2003-00018 2003

Onderwerp

Prijsstijgingen horeca

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 december 2002 met de Vaste Kamercommissie van Financiën heb ik het CPB verzocht om een actualisatie van het CPB-onderzoek naar de prijsstijgingen in de horeca uit september 2002. Het CPB heeft deze actualisatie inmiddels afgerond. Ik bied u hierbij de onderzoeksnotitie aan.

Het CPB concludeert dat de prijsstijgingen in de horeca zijn genormaliseerd. In de eerste twee maanden van 2003 waren de prijzen in de horeca 3,2% hoger dan in de eerste twee maanden van 2002. Deze prijsstijging is weliswaar hoger dan de prijsstijging van de totale bestedingen, maar dat is in lijn met de prijsontwikkeling in de periode 1996-2000 toen de horecaprijzen gemiddeld ook wat sneller stegen dan die van de totale bestedingen. Volgens het CPB kan een relatief snelle stijging van de horecaprijzen verklaard worden uit het arbeidsintensieve karakter van de horeca en de beperkte mogelijkheden voor verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Interessant is de conclusie van het CPB dat de daling van het volume van horeca-bestedingen in 2002, waarschijnlijk in combinatie met de aandacht in de media, de horeca-ondernemers heeft aangezet tot gematigder prijsstijgingen in de eerste twee maanden van 2003. Als gevolg hiervan zal de winstgevendheid in de horeca in 2003 naar verwachting afnemen. Dit betekent dat het onder de aandacht brengen van deze kwestie effectief is geweest.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Onderzoek CPB: https://www.cpb.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Prijsstijgingen in de horeca '
Lees ook