Novem


04-Feb

Prijsuitreiking Levende Energie

Op 3 februari 1999 vond in Hardenberg de prijsuitreiking plaats van de Novem-prijsvraag Levende Energie, ontwerpprijsvraag voor energieteelt in het landschap. Planologen, landschapsarchitecten, onderzoekers en anderen werden gevraagd creatieve oplossingen aan te dragen voor inpassing van energieteelt in het landschap. De eerste prijs van fl. 20.000,- ging naar de inzending Switch ON!, waarin een energiecentrale in een veengebied wordt gesitueerd. De jury was bijzonder onder de indruk van de compleetheid van het prijswinnende ontwerp, dat voorziet in een combinatie van energieteelt met natuurontwikkeling, waterretentie, recreatie en woningbouw. De prijsvraag wordt gesponsord door Rabobank Nederland, NUON, Vereniging Natuurmonumenten en gemeente Hardenberg.

Novem heeft de ontwerpprijsvraag uitgeschreven om de inzet van bio-energie, een vorm van duurzame energie, te stimuleren. Inzenders uit diverse disciplines hebben zich over de vraag gebogen hoe de teelt van biomassa als energiebron in het landschap kan worden ingepast en met welke andere ruimtelijke functies dit kan worden gecombineerd. Gemeente Hardenberg bood een voorbeeldlocatie. De prijsvraag heeft een totaal van 20 creatieve inzendingen opgeleverd die een rijk arsenaal aan mogelijkheden bieden om energieteelt in te passen in het Nederlandse landschap. Een deskundige jury met oud-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en eerste-kamerlid Gerrit Braks als voorzitter heeft de inzendingen beoordeeld.

Prijswinnaars
De inzending van M. Eker, genaamd Switch ON!, kwam als winnend ontwerp uit de bus. Dit ontwerp voorziet in een combinatie van een energiecentrale en een vezelfabriek in het veengebied dat in het centrum van het plangebied ligt. Deze combinatie moet de aanzet geven tot verschillende lokale projecten waarin - in samenwerking met daar gevestigde landbouwers - energieteelt wordt gecombineerd met onder meer natuurontwikkeling, waterretentie, recreatie en woningbouw. De jury was onder de indruk van het doordachte energetische concept, waarin het cascadeprincipe een centrale plaats inneemt. Naast de eerste prijs, heeft de jury de tweede prijs van fl. 15.000,- toegekend aan EPO, Energie Plantage Overijssel, en de derde prijs van fl. 10.000,- aan Boeren voor Stroom. Eervolle vermeldingen van fl. 2.500,- elk gingen naar MajoorBOSHART en Energiecel. Braks: De prijsvraag heeft een rijk arsenaal aan mogelijkheden opgeleverd om energieteelt in te passen in het Nederlandse landschap. Dat moet ook, want als grootgebruikers van energie hebben wij de morele plicht om ook deze mogelijke bron van duurzame energie te onderzoeken. Novem hoopt dat de prijsvraag leidt tot verschillende projecten waarin energieteelt wordt gecombineerd met andere ruimtelijke functies van het landschap. Gemeente Hardenberg heeft al aangekondigd met de prijswinnaar(s) te willen overleggen, om te kijken in hoeverre de inzending(en) kunnen worden uitgewerkt in haalbare projecten.

10% Duurzame energie in 2020
De prijsvraag sluit aan bij de doelstelling die de overheid en energiebedrijven zich hebben gesteld om in 2020 10% van de benodigde energie uit duurzame bronnen te winnen (zonne-, wind-, en bio-energie). Een van de bronnen van brandstof voor bio-energie is het telen van energiegewassen voor de productie van elektriciteit en/of warmte. Voor de implementatie van energieteelt in Nederland is de nodige creativiteit vereist gezien de hoge bevolkingsdichtheid, de beperkte ruimte en de hoge grondprijzen. De kans op rendabele energieteelt neemt toe wanneer de teelt kan worden gecombineerd met andere ruimtelijke functies, zoals bijvoorbeeld natuurbeheer, water- en slibzuivering, recreatie en wonen, zoals in de ontwerpen naar voren kwam.

De prijsvraag is een initiatief van Novem, de Nederlandse onderneming voor energie en milieu bv, en is samen met IBN-DLO en NIROV ontwikkeld.

De inzendingen zijn vervat in een expositie die aansluitend aan de prijsuitreiking werd geopend door de heer J.A.M. Hendrikx, Commissaris van de Koningin van Overijssel. Deze expositie - die het karakter krijgt van een reizende tentoonstelling - zal na de prijsuitreiking op verschillende locaties te bezichtigen zijn.

Juryleden van de Prijsvraag Levende Energie
Gerrit Braks (voorzitter), oud-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, lid Eerste Kamer Cees Daey-Ouwens, Hoogleraar Duurzame Energie Technische Universiteit Eindhoven Hans Elerie, Brede Overleggroep kleine dorpen in Drenthe, Keuning Congres Anneke Nauta, landschapsarchitect, directeur Bureau B+B Annet Schrijer-Pierik, Tweede Kamerlid fractie CDA Rik de Visser, landschapsarchitect, directeur Vista

Bron: Novem

Novem contactperso(o)n(en)
Communicatie adviseur

Deel: ' Prijsuitreiking Levende Energie '
Lees ook