Erasmus Universiteit Rotterdam

10 oktober 2001

Studenten strijden om prijs voor het Beste Ondernemingsplan

Jaarlijks kent een deskundige bedrijfsjury drie geldprijzen toe aan teams van studenten die tijdens hun eerste studiejaar aan de Faculteit der Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam een ondernemingsplan hebben geschreven voor een concreet bedrijf uit het Midden- en Kleinbedrijf. Op woensdag 10 oktober 2001 vindt de prijsuitreiking plaats in de Coïmbra-zaal van het Erasmus Expo- en Congrescentrum van de universiteit.

Circa 125 teams van vier studenten hebben een ondernemingsplan geschreven in het kader van het bedrijfskundevak het opstellen van een strategisch ondernemingsplan. Daarvoor werd intensief samengewerkt met een middelgroot of klein bedrijf waarvoor het ondernemingsplan werd geschreven.

Docenten van de faculteit maakten een selectie en nomineerden zes teams. Deze genomineerde teams mogen hun ondernemingsplan en het daaraan verbonden bedrijf op 10 oktober presenteren. Aansluitend wordt het Beste Ondernemingsplan van het studiejaar 2000-2001 bekend gemaakt en wordt de wisselbeker uitgereikt die beschikbaar is gesteld door VNO-NCW. De ondernemingsplannen van de uitverkoren teams zijn dan reeds beoordeeld door een jury uit het bedrijfsleven met daarin vertegenwoordigers van: Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers; KPMG Accountants, Belastingadviseurs & Consultants; het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam; Van Oord ACZ, de Kamer van Koophandel Rotterdam en ROOH&N.

De avond wordt geopend door de decaan van de Faculteit der Bedrijfskunde, prof.dr. P.H.A.M. Verhaegen, en staat in het teken van het belang van plannen in het MKB en de rol die de universiteit daarin speelt. De bedrijfsjury bepaalt uiteindelijk welk studententeam tijdens deze feestelijke avond op 10 oktober met de eerste, tweede en derde prijs naar huis gaan.

Deel: ' Prijsuitreiking prijs Beste Ondernemingsplan EU Rotterdam '
Lees ook