Gemeente Zaanstad


JONGEREN KIJKEN IN DE TOEKOMST

Op 22 januari a.s. vindt in De Kade in Zaandam de finale plaats van het onderwijsproject Codename Future. Leerlingen van het Pascal, Saenredam en Bertrand College presenteren per school de beste vier plannen tijdens een feestelijke afsluiting. Een jury, onder voorzitterschap van burgemeester Vreeman, zal drie prijswinnaars aanwijzen. De winnende scholen zullen, met een prijs van f. 1.000,- op zak, kunnen gaan werken aan realisering van het plan in de loop van het verdere jaar.

De voorbereidingen voor dit project zijn al in de tweede helft van 1998 gestart. Uit een speciaal samengestelde dossiermap met gevarieerde onderwerpen zijn door leerlingen thema's gekozen die naar eigen inzicht konden worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: Ga voor sport, Natuur in de buurt, Muziek en Jongerencultuur en Ruimte voor jongeren. Doel van het project is jongeren te activeren om te gaan werken aan hun eigen duurzame toekomst. Uitgangspunten hierbij zijn o.m. dat jongeren zelf aan de slag gaan en dat de onderwerpen aansluiten bij hun interesses en belevingswereld. Doelgroep vormen de jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Codename Future staat dit jaar in bet teken van '25 jaar Zaanstad' en is een van de activiteiten voor jongeren in het jubileumjaar. Zij kunnen op deze wijze hun mening kenbaar maken over het beeld van Zaanstad in de komende 25 jaar.

Zaanstad, 19 januari 1999

Deel: ' Prijsuitreiking scholen van project Codename Future Zaanstad '
Lees ook