Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Uitreiking eerste OSCUR voor&: het beste bouwontwerp voor 2025

Hoe bouwt Nederland in 2025?

De netwerkorganisatie CUR.NET reikt op 23 mei a.s. ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan de zogenoemde OSCUR-prijs uit op de Floriade te Haarlemmermeer.

Deze prijs is bedoeld voor het beste, realiseerbare idee voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2025 en heeft een totaalwaarde van ¬ 350.000,-. Uit de vele inzendingen zijn het afgelopen jaar uiteindelijk 5 kandidaten genomineerd. Op 23 mei maakt de jury - bestaande uit vooraanstaande wetenschappers, bestuurders en jonge politieke leiders - de winnaar bekend.

Met deze prijs willen wij jonge mensen stimuleren om met creatieve, vernieuwende visies op de ruimtelijke ordening in Nederland te komen. Nederland is niet vol, het is nog lang niet af& Deze jonge mensen krijgen mede door de synergetische kracht van ons omvangrijke kennisnetwerk zo de kans projecten te ontwikkelen volgens hun eigen toekomstbeeld. Een van de wedstrijdvoorwaarden was aan te geven hoe ze zelf in de realisatie een rol denken te kunnen spelen , aldus Prof. ir. Jan Stuip, algemeen directeur van CUR., de jubilerende kern van het kennisplatform.

Initiatiefnemers

De organisatie CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) richt zich voornamelijk op de ontwikkeling en overdracht van kennis op het brede gebied van civiele techniek, en biedt een platform voor alle kennis die nodig is om veilig, verrassend en milieubewust te kunnen leven en bouwen in onze natte delta.

Deze kennis is van belang voor iedereen die bestuurlijk, ontwerpend, uitvoerend, etc. deel uitmaakt van de Nederlandse bouwsociety (bedrijven, overheden, financierders, beleggers, onderwijs-, onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen).

Eigenlijk is dat heel Nederland, want we hebben er allemaal belang bij dat we droge voeten houden, dat we een goede infrastructuur hebben, dat de dijken het water in bedwang houden, dat bouwwerken niet wegzakken, dat we ruimte voor economische groei houden.

CUR.NET is een sterk groeiend kennis-netwerk waarin ca. 3000 mensen zich actief met kennisontwikkeling bezighouden. Belangrijke partners van CUR zijn het COB (Centrum Ondergronds Bouwen), het Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik Habiforum en SKB (Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem).

Het prijzengeld voor de Oscur is - behalve door CUR.NET- gefourneerd door het Ministerie van VROM, Rijkswaterstaat, het Delft Cluster en het Onderzoeksfonds voor de bouw en de Cement- en Betonstichting.

Kort Programma-overzicht:

20u00 Openingsact

Presentaties van de 5 genomineerden door de genomineerde teams

Intermezzo s

22u30 Bekendmaking van de winnaar door Dr. D.K.J.Tommel

(Voorzitter Stichting Duurzaam Bouwen).

Inschrijvingen om deze prijsuitreiking te kunnen bijwonen: via www.oscur.nl of T 0182 540 650. Toegangsprijs= ¬ 100.

Deel: ' Prijsuitreiking van allereerste OSCUR voor het beste bouwontwerp voo.. '
Lees ook