Prijsvraag niet effectief voor vernieuwing


VOORBURG, 20071206 -- De overheid probeert op vele manieren de buitenwereld te betrekken bij beleid. Een instrument om dit te realiseren is de prijsvraag. Prijsvragen zetten nauwelijks aan tot vernieuwing. De kracht van een prijsvraag ligt vooral in het genereren van publiciteit.

Paradox
Dit blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Symbio6 naar de effectiviteit van het beleidsinstrument prijsvragen in de publieke sector. De twee hoofdconclusies van dit onderzoek leiden tot een vreemde paradox. Prijsvragen worden als beleidsinstrument vooral tijdens beleidsontwikkeling ingezet om ideen te verzamelen terwijl de kracht juist in publiciteit ligt, waar het vooral tijdens de beleidsuitvoering om gaat.

Onderschatting
Uit het onderzoek onder meer dan 100 prijsvragen blijkt verder dat de capaciteit die nodig is voor het organiseren van een prijsvraag vaak wordt onderschat. Een beleidsmedewerker moet een prijsvraag erbij doen, terwijl het wel tot een dagtaak kan uitgroeien.

Oorzaken
Ideen- en projectenprijsvragen zetten nauwelijks aan tot vernieuwing. Mogelijke oorzaken zijn onvoldoende baten voor deelnemers en een te eenzijdig geregelde kennisbescherming. Een belangrijk kenmerk van prijsvragen is concurrentie, dit remt mogelijk de creativiteit. Verder blijkt vernieuwing veelal niet het daadwerkelijke doel van een prijsvraag te zijn.

Checklist
Het onderzoek van Symbio6 bevat vele inspirerende voorbeelden en een uitvoerige checklist voor het opzetten van een prijsvraag.

Over Symbio6
Symbio6 helpt organisaties om succesvol nieuwe wegen in te slaan. De uitdaging van Symbio6 is mensen in beweging te krijgen en te houden. Het bureau richt zich op de symbiose tussen creatief denken en verandermanagement. De publieke sector is een belangrijke doelgroep voor Symbio6.


Deel: ' Prijsvraag niet effectief voor vernieuwing '
Lees ook