Gemeente Maastricht

Prijsvraag 'Spelen in de stad' nog tot 30 april
---

Lukt het uw straat of buurt te zorgen voor betere speelmogelijkheden? Zetten u en uw buren de auto's bijvoorbeeld aan één kant van de straat op woensdagmiddag, zodat kinderen plaats hebben om te fietsen en voetballen? Of organiseert u samen een voetbaltoernooitje in de buurt? De gemeente looft prijzen uit voor de straat of buurt die met leuke, originele en haalbare ideeën komt om speelruimte voor de jeugd te verbeteren. De bestaande fysieke situatie in uw straat of buurt dient het uitgangspunt te zijn voor uw plan: er kunnen bijvoorbeeld geen stoepen verlegd worden of nieuwe groenvoorzieningen worden aangelegd.

De prijsvraag is in juni 2002 uitgeschreven en u heeft nog tot 30 april de tijd om een idee op te doen, te bespreken, uit te werken en zo mogelijk al in de praktijk te brengen. De inzendtermijn voor de prijsvraag is daarmee een maand verlengd. Uit de ingediende plannen wordt een voorselectie gemaakt. Toelichting bij uw plan in de vorm van tekeningen, foto's, maquettes, etc. wordt erg op prijs gesteld. De genomineerde plannen komt de jury op lokatie bekijken. Het is van belang dat u de naam, adresgegevens en het telefoonnummer van een contactpersoon bij uw inzending vermeldt.
In mei 2003 worden de winnaars bekend gemaakt. Als prijzen worden budgetten ter beschikking gesteld voor het inhuren van attracties op de Straatspeeldag 2003 of voor andere aan kinderen of jongeren gekoppelde buuractiviteiten.

Meer informatie over de prijsvraag en de criteria bij het loket Sport Service van de gemeente (tel. 350 31 41) Uw inzending op de prijsvraag kunt u richten aan:

Gemeente Maastricht
Sport Service
Postbus 882
6200 AW Maastricht

Deel: ' Prijsvraag 'Spelen in de stad' Maastricht nog tot 30 april '
Lees ook