VNO-NCW persbericht


Bedrijfsleven organiseert prijsvraag voor leraren basisonderwijs en pabostudenten

Datum 22/01/99
Bron VNO-NCW

Het bedenken van een les in een willekeurig vak met daarin aandacht voor een technisch onderwerp. Dat is de opdracht voor deelnemers aan de prijsvraag Een technische les die de komende twee maanden wordt georganiseerd voor leraren aan het basisonderwijs en voor studenten aan de pedagogische academies. Met de prijsvraag is driemaal een reischeque van 2.500 gulden te winnen en driemaal een reischeque van 1.000 gulden.

De prijsvraag wordt georganiseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW en een aantal van haar leden in samenwerking met de drie technische universiteiten en met de KPC Groep in Den Bosch, een dienstverlener op het gebied van onderwijs en opleidingen.

Binnen het bedrijfsleven, in politieke kringen en in het onderwijs heerst al jaren ongerustheid over stagnatie of zelfs terugloop van het aantal leerlingen en studenten dat voor een technische of exacte opleiding kiest. Personeelstekorten bij bedrijven en instellingen hebben veelal betrekking op technisch of exact opgeleiden. De vraag is hoe meer leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot een keuze voor exact of techniek. Met de prijsvraag wordt voor het eerst aan (aspirant-)leraren zelf gevraagd ideeen te ontwikkelen om de belangstelling van leerlingen voor techniek te stimuleren.

De voorwaarden van de prijsvraag leggen deelnemers een beperking op waar het gaat om de behandeling van een technisch thema in een les: het geven van de les mag geen extra belasting voor het lesrooster vormen. Ofwel: het technische thema moet worden aangesneden binnen een regulier vak.

Geinteresseerden kunnen de opdrachtomschrijving en voorwaarden voor deelname bekijken op het internet www.vno-ncw.nl/prijsvraag en www.kpcgroep.nl. Potentiele deelnemers kunnen nadere informatie vragen bij de Infodesk Steunpunt Techniek Primair Onderwijs, 073 6247210.

De inzendtermijn voor de prijsvraag loopt af op 15 mmart.

Deel: ' Prijsvraag voor leraren basisonderwijs en pabostudenten '
Lees ook