Persbericht

Prijsvraag voor studenten over groen vervoer

In januari is een prijsvraag over duurzame mobiliteit van start gegaan, georganiseerd door de NJMO (Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling). Jongeren kunnen alle mogelijke ideeën die bijdragen aan een groener vervoer of de groei van het verkeer tegengaan opsturen naar de NJMO. Er zijn diverse prijzen te winnen, met als hoofdprijs f 2500,-.

Deze prijsvraag maakt onderdeel uit van het NJMO-mobitliteitsproject ‘Nieuwe Wielen Nieuwe Wegen’. Naast de prijsvraag worden dit voorjaar drie symposia georganiseerd rond duurzame mobiliteit in Groningen, Enschede en Amsterdam. ‘Nieuwe Wielen Nieuwe Wegen’ is op zoek naar ideeën van jongeren over milieuvriendelijkere vormen van vervoer. Deze ideeën en andere initiatieven worden verzameld in een boekje, dat rond de zomer zal worden uitgegeven. Doel van het boekje is jongeren bewust te maken van alternatieve vormen van verkeer en vervoer. Daarnaast schrijft de jongerencoalitie een notitie over duurzame mobiliteit. Het project wordt afgesloten met een slotmanifestatie op 26 juni.

De NJMO is een platform van landelijke jongerenorganisaties van uiteenlopende signatuur en zet zich in voor een duurzame toekomst. Naast scholieren en studenten is de prijsvraag ook bedoeld voor de plaatselijke lid-organisaties van de NJMO. Alle ideeën kunnen tot eind mei worden ingezonden. De prijsuitreiking vindt plaats op de slotmanifestatie.

Deel: ' Prijsvraag voor studenten over groen vervoer '
Lees ook