info-bulletin nummer 28, oktober 2001
Winnaars Europan 6
Op 28 juni jongstleden werden de namen van de prijswinnaars van Europan 6 bekendgemaakt. Deze meest feestelijke gebeurtenis van het prijsvraagtraject vond dit keer plaats in het nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid in Rotterdam.
De jury heeft voor Europan 6 vijf eerste prijzen, vier tweede prijzen en een bijzondere vermelding toegekend.
Voor de locatie Elzenhage in Amsterdam-Noord wonnen Judith Korpershoek, Jan Richard Kikkert en hun bureau K2 met het plan Hybrid Territories de eerste prijs. De jury vond het plan een 'conceptueel boeiend ontwerp dat zowel tegemoetkomt aan het Europan-thema als aan de kenmerken van de locatie'. [illustratie: Hybrid Territories; bijschrift: Hybrid Territories] De tweede prijs werd toegekend aan het plan Synergic Urban Pole van het in Spanje gevestigde team van de Mexicanen Miguel Sánchez en Gustavo Slovick en de Chilenen Rocio Hidalgo en Franz Kroeger. Het team van de Duitse Beate Lendt en de Nederlander Gerald Lindner kreeg voor het plan Stempel een bijzondere vermelding.
Lars Courage en Jan-Willem Visscher ontvingen voor hun project RX 100 voor de locatie Veldhuis in Apeldoorn de eerste prijs. Volgens de jury is het een radicaal plan dat een frisse en eigenzinnige kijk op de locatie geeft.
Aan het plan Cadavre Exquis van Luc Hegeman, Geert Reitsma, Ronald Feddes en Olga Russel werd een tweede prijs toegekend. Het plan Urban Symbiosis van de in Rotterdam gevestigde Spanjaarden Elena Casanova en Jesús Hernandez kreeg voor de locatie Oosterhamriktracé in Groningen de eerste prijs. 'Door de gekozen schaal voegt het plan zich goed in zijn omgeving en paart het een zekere neutraliteit aan een sterk beeld', aldus de jury. Ester Stevelink en Arie Bergsma wonnen met hun plan AE 360 de tweede prijs in Groningen.
De jury kende aan de inzending RH 001 van Patrick Meijers, Ilse Castermans en Peter Knaven de eerste prijs toe voor de locatie Voorweg in Hoogvliet. De jury vindt dat dit 'terughoudende en liefdevolle plan' Hoogvliet de genegenheid geeft die het hier nodig heeft. 'Krachtpatserij is hier niet aan de orde.' De tweede prijs ging naar het team van de Belgische Aglaée Degros en de Duitser Stefan Bendiks voor hun inzending Best of Both.
Voor de locatie Visarenddreef in Lelystad heeft de jury alleen een eersteprijswinnaar aangewezen. De prijs werd toegekend aan het Belgisch/Engels/Portugese team van Regis Verplaetse, Christopher Burton en Eddy Joaquim voor het plan Utopia Revisited. Het kostte de jury de nodige overwegingen, maar 'het poëtische object is niet academisch en getuigt van een grote argeloosheid. Lelystad kan de uitstraling en de sterke identiteit van het plan goed gebruiken.'

Zie verder de uitslagpagina Europan 6

'Nederlandse' winnaars in het buitenland

Deze titel blijkt zeer populair te zijn bij deelnemende architecten. Bekendheid is immers ook een belangrijk resultaat van de Europan-prijsvraag. Na de prijsuitreiking van Europan 5 meldden velen zich aan als rechthebbend op de titel 'Nederlandse winnaar in het buitenland', reden om bij Europan 6 te overwegen welke criteria moeten worden aangelegd om ervoor in aanmerking te komen. Europan Nederland heeft besloten de criteria te hanteren dat de architect(en) in Nederland gevestigd moeten zijn en zich voor de prijsvraag bij Europan Nederland moeten hebben laten registreren. Het curieuze feit doet zich nu voor dat de Nederlandse winnaars in het buitenland voor Europan 6 bestaan uit twee teams van twee Duitse architecten! Sabine Müller en Andreas Quednau werden met een eerste prijs onderscheiden voor hun plan DotsAndLoops voor de locatie in de Spaanse stad Burgos. Voor hun plan Green Factories voor de Franse locatie in Roubaix hebben André Kempe en Oliver Thill (eersteprijswinnaars Europan 5 in Rotterdam) een 'honourable mention' gekregen.

Publicatie Europan 6

In de zomermaanden is hard gewerkt aan de publicatie van de resultaten voor de Nederlandse locaties van Europan 6. Het grafische ontwerp werd
- evenals dat van de Europan 5-publicatie - verzorgd door Fred Inklaar, die sinds enige tijd samenwerkt met Gabrielle Marks, 'digitale media', en Rogério Lira, audiovisueel ontwerper, in Airplant (zie ook Items 3/2001).
In de publicatie is ruime aandacht voor de onderscheiden plannen en de auteurs van de inzendingen die een eerste prijs kregen, maar ook de plannen van de selectie voor het internationale Forum van Jury's en Steden worden kort besproken. De nieuwe directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, Aaron Betsky schreef een essay over woningbouw in Europa en de Verenigde Staten. Van de hand van Tjerk Ruimschotel, stedenbouwkundige bij de gemeente Groningen, is een artikel over het thema van Europan 6 opgenomen en Madeleine Maaskant, winnaar van Europan 4 en lid van de Europan 6-jury beschreef de locaties. Op zijn ervaringen tijdens de jurering wordt ingegaan door juryvoorzitter Wytze Patijn. Daarnaast is het jureringproces inzichtelijk gemaakt en is er een overzicht opgenomen van de realisaties van Europan-projecten in Nederland. Het boek, dat op 18 september 2001 is gepresenteerd, wordt weer uitgegeven door NAi Uitgevers en is onder andere verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers (booksellers@nai.nl).

zie ook persbericht en programma tentoonstellingen op deze website

Tentoonstellingen en evenementen Europan 6

De tentoonstelling van alle inzendingen voor de Nederlandse locaties stond, in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, samen met de tentoonstellingen van Archiprix en Prix de Rome van 29 juni tot en met 29 juli in de Van Nellefabriek. In die maand werden bijna 3000 bezoekers aan de tentoonstellingen geteld.
In de maanden oktober en november vinden in de diverse steden waarin de Europan 6-locaties zich bevinden tentoonstellingen plaats van de inzendingen voor de betreffende locatie.
De tentoonstelling in Hoogvliet opent op 10 oktober aanstaande met lezingen en een discussie.
Lelystad stelt de inzendingen eind september/begin oktober tentoon. Voor 18 oktober staat een discussieavond gepland met onder anderen ontwikkelaars verenigd in het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad. In Apeldoorn staat de tentoonstelling gepland van 15 oktober tot 2 november. Op maandagavond 29 oktober vindt er een symposium plaats, met onder meer een forumdiscussie met onder anderen de winnaars, een jurylid van Europan 6 en Europan 2-winnaar Bjarne Mastenbroek. Op woensdag 24 oktober aanstaande wordt de tentoonstelling in Amsterdam-Noord geopend met een discussieavond, met een inleiding van Vincent van Rossem over de mogelijkheden die het stadsdeel biedt voor culturele transformatie.
De evenementen in Groningen starten half of eind oktober in de hal van het gemeentelijke gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep. De exacte data zijn nog niet vastgesteld.
Kijk voor actuele en definitieve informatie op de internetsite of neem contact op met het projectbureau.

zie ook persbericht en programma tentoonstellingen op deze website

Internationale eindmanifestatie Europan 6

De internationale eindmanifestatie van Europan 6 zal op 3 en 4 december 2001 plaatsvinden in de Belgische stad Luik. In discussies zal worden ingegaan op de resultaten van de prijsvraag in heel Europa. Alle onderscheiden plannen voor de 67 Europese locaties zijn in een tentoonstelling te bekijken. Tevens vindt er een 'Forum van Realisaties' plaats, waarin de voortgang van een geselecteerd aantal projecten naar aanleiding van Europan 4 en 5 aan de orde wordt gesteld. Op de eindmanifestatie zal tevens de internationale publicatie met alle Europese winnende projecten van de zesde prijsvraagronde worden gepresenteerd. In infobulletin 29 zal nadere informatie over deze manifestatie worden opgenomen.oor een opdrachtgever definitief is.

Bestuur

In het bestuur van Europan Nederland hebben zich veranderingen voorgedaan. Voor Joep Padberg en Marga Duijnker was de maximale bestuurstermijn verstreken. Zij verlieten daarom het bestuur. Peter van der Gugten, directeur van Proper Stok te Rotterdam, is met ingang van 1 juli tot het bestuur toegetreden. Hij was lid van de jury die de inzendingen voor de Nederlandse Europan 6-locaties beoordeelde..

Projectbureau

Na het vertrek van Anne Hoogewoning per 1 juli 2001 is Sandra Mellaart fulltime voor Europan gaan werken. Zij heeft een aantal taken overgenomen van Anne. Daarnaast zal voor sommige werkzaamheden, zoals de inschrijvingen of het maken van een realisatieboekje, gebruikgemaakt worden van tijdelijke krachten. Het projectbureau is in elk geval bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.

* info-bulletin nr 27 - juni 2001
laatste verandering:10 oktober 2001

Deel: ' Prijswinnaars Europan 6 '
Lees ook