CBS Persbericht


Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum: 08-03-99

Prijzen industrie in januari licht gedaald

Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten ligt in januari van dit jaar 0,2% lager dan in december 1998. In vergelijking met januari vorig jaar ligt het prijsniveau van de industriële producten 5% lager. Vooral de prijzen van producten in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in januari ten opzichte van december sterk gedaald. Ook in de chemische industrie en kantoormachine-industrie zijn de prijzen in deze periode afgenomen. De afzetprijzen in de aardolie-industrie zijn in januari daarentegen sterk gestegen.

Zowel prijsdalingen als prijsstijgingen in de industrie

Prijsdalingen hebben zich volgens het CBS voorgedaan in onder meer de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische industrie en de basismetaalindustrie. De prijzen van producten in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in januari van dit jaar ten opzichte van december 1998 met 0,9% gedaald. Met name de prijs van varkensvlees is in deze periode fors gedaald (-10%). In de chemische industrie zijn de prijzen met 0,8% afgenomen. Vooral chemische grondstoffen zijn goedkoper geworden. Lagere prijzen zijn ook waargenomen voor producten in de kantoormachine-industrie (-3,1%). Het prijsniveau van producten in de basismetaalindustrie is vrijwel gelijk aan dat van een maand eerder (-0,1%). In vergelijking met de prijsontwikkeling van voorafgaande maanden is deze daling zeer gering.

Naast prijsdalingen heeft het CBS in januari 1999 ook prijsstijgingen waargenomen. De afzetprijzen in de aardolie-industrie zijn in januari ten opzichte van een maand eerder met 3,7% gestegen. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, dan ligt het prijsniveau van de Nederlandse industrie in januari 0,4% lager dan in december 1998. In de machine- en apparatenindustrie zijn in deze periode de prijzen van producten met 0,5% gestegen. De verkoopprijzen van textiel en textielproducten stegen in deze periode met 0,4%.

Ook verbruiksprijzen gedaald

Het prijsniveau van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, ligt in januari van dit jaar 1% lager dan in december 1998. De prijzen van in het binnenland aangekochte grondstoffen en halffabrikaten zijn in deze periode met 1,7% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten ligt 0,4% lager dan in december 1998.

In vergelijking met januari vorig jaar ligt het prijsniveau van de verbruiksprijzen 9,7% lager. De binnenlandse verbruiksprijzen zijn in deze periode met 8% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde goederen ligt 11% lager.

Achtergrondinformatie

Bij deze attendeert het CBS u erop dat - naar verwachting - bij publicatie van de uitkomsten over februari 1999 wordt overgegaan naar een nieuw basisjaar (1995=100). Deze publicatie zal in het begin van de maand april plaatsvinden. Enige dagen voorafgaand aan deze publicatie in april zullen met een persmededeling de in dit persbericht van 8 maart 1999 gepubliceerde verslagperiodes met herberekende uitkomsten worden verstrekt. Met deze herberekening wordt ook aangesloten op de huidige internationale goederennomenclatuur. De nieuwe prijsindexcijfers zullen worden herberekend vanaf januari 1995. De prijsindexcijfers volgens de tot heden gehanteerde goederennomenclatuur zullen niet worden voortgezet.

Voor achtergrondinformatie en meer gedetailleerde cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. P.E. Luyten, tel. (070) 337 47 16 of e-mail adres: pltn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Grafiek: Producentenprijzen, procentuele jaar mutaties

Producentenprijzen

Producentenprijsindexcijfer voor de nijverheid

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999

Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n055.htm

Laatst gewijzigd: 08 maart 1999

Deel: ' Prijzen industrie in januari licht gedaald '
Lees ook