Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Prima startjaar van het Brugse Ommeland Brugge, 16/10/2001

Het jaar 2001 is voor het Brugse
Ommeland een startjaar. In januari was de streekpocket "Onthaasten in het Brugse
Ommeland" beschikbaar en in maart rolde ook de logiesgids van de persen. De
beide brochures werden een schot in de roos.

2001 was voor het Brugse Ommeland
het begin van de samenwerking met de gemeenten. Het Brugse Ommeland is gestart
met 16 gemeenten. De samenwerking kwam tot uiting in het regelmatige, ongeveer
tweemaandelijkse overleg van de gemeenteambtenaren uit de toeristische en
recreatieve sector. Bovendien werd een tweedaagse vormingssessie opgezet. Een
tweedaagse rondrit stond in het teken van de kennis van het Brugse Ommeland. Dat
heeft de gemeenteambtenaren geholpen om het Brugse Ommeland te kunnen vertegenwoordigen op het vakantiesalon op de Heizel. Einde 2001 komen voor de
eerste keer gemeentebestuurders bijeen in het regionaal beleidscomité van het
Brugse Ommeland. Samenwerking is ook het motto ten aanzien van de logiesverstrekkers. Het Brugse Ommeland intensifieert de contacten met de
logiesverstrekkers. Het zijn gepriviligieerde partners voor evenementen en het
Brugse Ommeland stuurt hen hierover regelmatig folders en e-mailberichten. Er
hadden ook twee bijeenkomsten plaats, één voor de presentatie van de logiesgids, een tweede om de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij het
logiesreservatiesysteem van de stad Brugge.

Promotie en logo

De 100.000 Nederlandstalige
exemplaren van de streekpocket waren eind mei uitgeput, zodat er werd beslist om
40.000 exemplaren bij te drukken. Met de 10.000 exemplaren van de Franstalige
brochure erbij, betekent dit dat 150.000 exemplaren van de streekpocket zijn
verspreid. Eind augustus waren ook alle 20.000 logiesgidsen de deur uit. Aan
deze publicaties is via televisieuitzendingen aandacht besteed. Het Brugse
Ommeland kwam aan bod in "Vlaanderen Vakantieland", in "Télétourisme" en op de
West-Vlaamse regionale zenders. De interesse voor het Brugse Ommeland bleek
bijzonder groot. Tussen de brochure-finders in kranten en magazines scoorde deze
nieuweling haast even hoog als de gevestigde waarden zoals de Westhoek. De
pocket is gericht verspreid bij verblijfstoeristen aan de kust en via evenementen bij dagrecreanten. Zo gaf de Dienst voor Toerisme Damme bij de
zomerzoektocht van het Davidsfonds aan elke deelnemer een exemplaar van de
streekpocket mee. Op die manier zijn 10.000 ex bij actieve recreanten verspreid.
Het Brugse Ommeland kreeg ook een eigen logo. Het wordt gebruikt in brochures,
in publicaties van gemeenten en door toeristische bedrijven uit de betrokken
regio.

Productontwikkeling

Het Brugse Ommeland geeft ook
advies aan steden en gemeenten voor de verbetering van het toeristisch produkt.
Het Brugse Ommeland ondersteunt de stad Tielt om in het huis Mulle de Terschueren te komen tot een streekbezoekerscentrum. Het spant zich in bij de
stad Brugge om de toeristische trekpleister Lissewege uit te bouwen tot een
toeristisch knooppunt tussen de Zwinstreek en de Oudlandpolders. Samengevat: het
Brugse Ommeland is in 2001 van start gegaan. De regio raakt op de kaart gezet
via een aantal promotie-instrumenten. Die strategie wordt ook in de toekomst
verder gezet. De regio maakt eveneens werk van de ontwikkeling van het

toeristisch produkt, want het Brugse Ommeland beschikt heel wat troeven die voor
recreatie in een groene omgeving interessant zijn.

Deel: ' Prima startjaar van het Brugse Ommeland '
Lees ook