PERSBERICHT - 02 SEPTEMBER 1999

Prima zomerseizoen voor toeristische sector

Het toeristisch bedrijfsleven is over het algemeen tevreden over de hoogseizoensmaanden juni, juli en augustus. Het merendeel van de provincies pluste tussen de 5 en 10 procent in vergelijking met de zomer van 1998.

Alleen Friesland meldt dezelfde aantallen als verleden jaar, de provincie Drenthe een lichte daling. Amsterdam - traditioneel de topbestemming voor buitenlandse toeristen - meldt hetzelfde resultaat als in 1998.

Naseizoen
Ook voor het naseizoen zijn de berichten positief. Nagenoeg alle provincies verwachten een vergelijkbaar resultaat of een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 1998.

Hoewel het merendeel van de zomervakanties lang tevoren wordt geboekt, heeft het mooie weer geresulteerd in een extra impuls voor de sector: vooral in eigen land was er een grote vraag naar last-minute vakanties.

Topdagen
Bungalowparken en campings draaiden tussen half juli en medio augustus topdagen. Voor de kust waren de afgelopen maanden goed maar net geen topper. Met name musea noteerden een terugval in bezoekers vanwege het warme zomerweer. Attractieparken zijn momenteel bezig met een inhaalslag want ook zij hebben te kampen gehad met een lichte daling tijdens de warme periode. Dagjes uit naar openlucht attracties en watersportgebieden waren populair. Met het begin van het nieuwe schooljaar loopt de vakantiedrukte nu duidelijk af.

Thermometer
Dit zijn enkele bevindingen uit de `Toeristische Thermometer', een schriftelijke enquête van Toerisme & Recreatie AVN (binnenlands toerisme) en het Nederlands Bureau voor Toerisme (inkomend toerisme) onder de Provinciale VVV's en het toeristisch bedrijfsleven.

Accommodaties

Alle accommodatievormen profiteerden van het goede weer. In rangorde van bezettingsgraden kwamen de bungalowparken op de eerste plaats, gevolgd door campings en hotels. Boekingen voor de zomermaanden kwamen wat later op gang dan verleden jaar.

Vrijwel overal is het aantal buitenlandse en binnenlandse toeristen gestegen. Overijssel meldt veel meer Nederlandse toeristen op campings dan verleden jaar. Maastricht zag een toename van het aantal toeristen uit Japan. West-Friesland signaleerde opvallend veel Spanjaarden. Populaire arrangementen waren fiets-, wandel- en skeelerarrangementen.

Internet

Ook www.holland.com, de digitale ontmoetingsplaats voor binnen- en buitenlandse toeristen die een vakantie in Nederland willen doorbrengen, genoot in de zomermaanden veel belangstelling. In juni, juli en augustus bezochten bijna 280.000 mensen de Holland site. Zij raadpleegden daarbij ruim 2,1 miljoen webpagina’s.

Naseizoen

Nagenoeg alle provincies verwachten voor het naseizoen een vergelijkbaar resultaat of een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 1998. Voor de hotels loopt het toeristisch seizoen na augustus langzaam over in het zakelijke vergader- en congresseizoen. Tevens zijn de verwachtingen voor het dagtoerisme goed. Er vinden in de nazomer honderden evenementen plaats waaronder de Open Monumentendag op zaterdag 11 en deels ook zondag 12 september, het Wereld Haven Festival in Rotterdam van 3 tot en met 5 september, de tentoonstelling Rembrandt Zelf in Den Haag die opent op 25 september en de Zomerhof tentoonstelling in de Keukenhof tot en met 19 september.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Als bijlage treft u een samenvatting aan van de enquête.

Toerisme & Recreatie AVN is het samenwerkingsverband van de ANWB, de VVV's en het Nederlands Bureau voor Toerisme ter bevordering van toerisme en recreatie in eigen land.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) heeft tot taak het toerisme naar en in Nederland te bevorderen. Doelstelling is het verhogen van de toeristische bestedingen en stimulering van de werkgelegenheid. Als kennis- en innovatiecentrum en als marketing- en promotie-organisatie opereert het NBT temidden van vraag en aanbod. Hierdoor kan het NBT een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van en uitvoering van beleidsvisies en marketingstrategieën met en voor de toeristische sector. In dit kader stimuleert het NBT productontwikkeling en de intelligente bundeling van partijen en belangen. In het buitenland voert het NBT, met een uitgebreid kantorennet, een actief promotie-, pers/pr- en informatiebeleid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Toerisme & Recreatie AVN (binnenlands toerisme): Marcel Baltus
tel: 071 - 560 59 76 of 06 - 51 83 01 55

Nederlands Bureau voor Toerisme (inkomend toerisme): Evelien de Ruiter
tel: 070 - 3705 278 of 06 - 53 58 31 00

Deel: ' Prima zomerseizoen voor toeristische sector '
Lees ook