HE


1 februari 1999
Nummer: 99.07

Landelijke primeur bij het Instituut Chemie & Technologie van de Hogeschool Enschede.

Op donderdag 28 januari werd aan twee studenten het einddiploma Procestechniek overhandigd. Op zich zou dit niets bijzonders zijn, ware het niet dat het de eerste ingenieurs betreft die een zogenoemde duaal-opleiding hebben gevolgd.

Silvia van der Arend en Patrick Nijssen stonden het afgelopen jaar niet alleen ingeschreven als student van het Instituut Chemie & Technologie maar ook, voor de helft van de tijd, als werknemer in loondienst bij Servo Delden bv. Tot deze unieke manier van studeren, gecombineerd met zinvol werken waarbij bijbaantjes als vakkenvullen en dergelijke klussen niet meer nodig zijn om rond te komen, voelen zich reeds vele studenten aangetrokken.
Mede dankzij initiatieven van de directeur van het Instituut Chemie & Technologie, de heer ir. H. Ankone, alsook van de heer dr. ir. P. van der Velden, directeur van Servo, is er een overeenkomst gesloten waar in de eerste plaats de studenten, maar ook het bedrijf en de school veel profijt van hebben.

Momenteel volgen alleen al bij Servo acht studenten van de Hogeschool Enschede deze route. Om dit project zo succesvol mogelijk te laten verlopen heeft Servo naast de studenten ook een docent van het Instituut Chemie & Technologie de heer ir. C. Theusink, parttime ingehuurd, Hij bekleedt de functie van intermediair/adviseur voor de drie betrokken partijen.

De eerste ervaringen zijn zeer positief want de studenten doen op deze manier veel meer werkervaring op dan tijdens hun normale studieprogramma. Ze zijn als werknemer veel meer betrokken bij het bedrijfsgebeuren, en worden als zodanig ook anders benaderd dan gewone stagiaires.
Ze krijgen onder andere enerzijds in hun dagelijkse praktijk meer verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en worden anderzijds ook meer gestimuleerd om de theorie, die ze op school hebben geleerd of nog moeten leren, te koppelen aan de praktijk. Door deze manier van lerend werken neemt hun motivatie om te werken en tegelijkertijd te studeren alleen maar toe. Maar ook het bedrijf en de school plukken van deze kruisbestuiving vele vruchten.

Omdat het hier ging om een landelijke primeur heeft de presentatie van de eindexamenopdracht plaatsgevonden bij Servo in Delden en werd de uitreiking van de diploma's verricht door de heer ir. H. Ankone van de Hogeschool Enschede. De heer ing. J. Oude Heuvel, adjunct-directeur van Servo, heeft namens de directie aan de twee pas afgestudeerde ingenieurs een envelop met inhoud overhandigd, als blijk van waardering voor het resultaat van de opdracht.

De twee onderwerpen waarop de studenten zijn afgestudeerd hadden te maken met het voorkomen van milieuproblemen bij de olie- en gaswinning. Hierbij moet worden gedacht aan het voorkomen van corrosie en het dichtslibben van leidingen door afzetting van vaste stoffen aan de wand. Servo vervaardigt en doet onderzoek naar onder andere zeer specifieke chemische producten die dit soort problemen moeten voorkomen. Een deel van dit onderzoek werd geheel zelfstandig door één van de studenten gedurende twee maanden uitgevoerd bij een researchlaboratorium in Aberdeen (Schotland). Bij de onderzoeken werd onder andere vastgesteld dat deze producten, in vergelijking met producten van andere leveranciers, goede resultaten vertoonden. Daarnaast waren ze over het algemeen minder giftig en minder schadelijk voor het milieu, al zal er zeker op dit gebied nog verdere ontwikkeling gewenst zijn.

Gezien de zeer positieve ervaringen met deze nieuwe wijze van opleidingen in de chemische technologie ligt het in de verwachting dat deze unieke vorm van samenwerking tussen de Hogeschool Enschede en Servo nog een lang leven beschoren zal zijn.
Nog menig student zal in de toekomst van deze al lerend te werken opleiding kunnen profiteren !

laatste wijziging gemaakt op: 09-02-99

Deel: ' Primeur Hogeschool Enschede duaal-opleiding Procestechniek '
Lees ook