Provincie Zuid-Holland


09-12-1999

Verkeersleerkracht op basisschool
Landelijk primeur in Zuid-Holland


Een leerkracht op de basisschool, speciaal voor het geven van verkeerslessen. Zeg nu zelf wat is mooier? In Zuid-Holland gaat dat gebeuren. Aanstaande vrijdag, 10 december, ontvangt de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen, mevrouw W.J.A. van der Hoeven, het eerste exemplaar van het draaiboek "de verkeersleerkracht". Het draaiboek is het resultaat van een uiterst succesvolle proef in de gemeente Zoetermeer waar met hulp van het Provinciaal orgaan verkeersveiligheid Zuid-Holland (POV-ZH) aan het project is gewerkt. Diverse andere gemeenten in Zuid-Holland zijn geïnteresseerd in het project en het POV-ZH hoopt dat ook gemeenten in de rest van Nederland het idee overnemen. Want de veiligheid van het kind in het verkeer, daar is het het POV allemaal om te doen.

Het idee werd drie jaar geleden ingezonden voor de Zuid-Hollandse verkeersveiligheidsprijzen. Het project won. Het POV-ZH had daarvoor een geldbedrag beschikbaar en daarmee werd gewerkt aan de ontwikkeling van een draaiboek. Natuurlijk kan niet elke school een eigen leerkracht krijgen. Maar als een paar scholen samenwerken kom je al een heel eind. In Zoetermeer werkten tien scholen samen met de gemeente aan het project Wijkgebonden praktische verkeerseducatie. Dat is een hele mond vol, maar het komt er op neer dat leerlingen van groep 4, 5 en 6 werd geleerd zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen. Met name de route van school naar huis is belangrijk omdat daar veel ongelukken gebeuren. In de klas kwam een speciale meester vertellen over verkeersregels en verkeersborden. Maar ook de eigen juf of meester besteedde regelmatig aandacht aan verkeer. Rond de school werd door de verkeersleerkracht gekeken naar gevaarlijke plekken. Hij maakte daar foto's van en vertelde erover in de klas. Ook werd de route door leerlingen van groep 7 in kleine groepjes gefietst. Op gevaarlijke punten vertelde de leerkracht waar je op moet letten. Tenslotte werd de route door de leerlingen alleen gereden als een soort examen. Ouders van de kinderen verstopten zich onderweg en keken of het goed ging.

De ervaringen van de tien scholen zijn verwerkt in het draaiboek "de verkeersleerkracht". Vrijdag, tijdens de uitreiking van de Zuid-Hollandse verkeersveiligheidsprijzen in het Kurhaus in Scheveningen wordt het eerste draaiboek overhandigd door wethouder Heidema van Zoetermeer aan mevrouw Van der Hoeven. Ook de heer M. Houtman, verantwoordelijk voor verkeer en onderwijs in Zuid-Holland en wethouder J. Groen in 't Woud van Alphen aan den Rijn krijgen zo'n draaiboek.

Deel: ' Primeur Zuid-Holland Verkeersleerkracht op basisschool '
Lees ook