Nederlandse Vereniging van journalisten

Principe-akkoord AT5 voor 1999-2000

Met de directie van AT5 is een principe-akkoord bereikt over een CAO voor 1999/2000.
Het ondertekende akkoord is aanmerkelijk beter dan eerdere voorstellen van de zijde van de directie. De actiedreiging van begin augustus is derhalve effectief geweest.
In het pakket waarover partijen nu een principe-akkoord hebben bereikt wordt een behoorlijke stap gezet richting de CAO die geldt voor de publieke omroepen.
Bij de gemaakte afspraken met AT5 is rekening gehouden met de verwachte meer-inkomsten die volgen uit de samenwerking met Radio Noord Holland vanaf 2000.

De CAO met een looptijd van 1/1/1999 t/m 31/12/2000 omvat de volgende elementen:

* invoering loon- en functiesystematiek uit de CAO Publieke Omroep per 1/1/1999 (invoering met terugwerkende kracht)
* aanpassing pensioenlasten naar 70/30 per 1/7/1999
* onregelmatigheidstoeslag (ort) ondersteunend personeel per 1/1/2000 (*)

* loonsverhogingen van 2% per 1/3/2000 en 1,5% per 1/6/2000

Het personeel van AT5 heeft gisteravond ingestemd met het akkoord.

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met Thomas Bruning, secretaris Omroepzaken NVJ; 06-20495245 / 035-6774030

Hilversum, 15 september 1999

Deel: ' Principe-akkoord CAO AT5 voor 1999-2000 '
Lees ook