Dienstenbond CNV

Principe-akkoord CAO Grafimedia
24-02-2003

Twee weken geleden lieten wij u weten dat de grafische werkgevers nauwelijks in beweging kwamen. Ze kwamen niet verder dan een piepkleine structurele verhoging en een even karige eenmalige. Ongeveer net genoeg om met uw familie een treinretourtje Groningen-Maastricht te kopen. De leden van CNV Media vonden dat onverteerbaar.

Afgelopen vrijdag is er opnieuw onderhandeld. Aanvankelijk hielden de werkgevers voet bij stuk. Ze bleven hameren op de slechte economische situatie van de bedrijfstak en hielden vast aan de bijna nullijn. CNV Media erkent dat de situatie van de bedrijfstak verre van rooskleurig is. Sommige bedrijven maken nog winst maar de meeste staan in de rode cijfers. Met de slechte algemene economische situatie willen wij best rekening houden. Waar wij onze leden echter niet voor laten opdraaien zijn de problemen die zijn ontstaan door de overcapaciteit. Daar zijn de grafische ondernemers zelf verantwoordelijk voor.

Wij hebben langdurig en op het scherpst van de snede onderhandeld. Wij hebben duidelijk gemaakt dat het offer niet alleen op het bord van werknemers terecht mag komen. Uiteindelijk hebben de werkgevers dat begrepen. Ondanks de situatie in de bedrijfstak hebben wij overeenkomst bereikt over een structurele loonsverhoging van 2%. Dat is een half procent minder dan de basis van het Centraal Akkoord. Het Centraal Akkoord geeft echter de mogelijkheid af te wijken in bijzonder negatieve situaties. Naar onze mening bevindt de Grafische bedrijfstak zich in zon situatie.

De afspraken op een rijtje:
1. De CAO heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 februari 2003 tot 31 december 2004.

2. Voor 2003 een verhoging van 2%: geknipt op 1 juni 2003 en 1 november 2003.

3. In januari 2004 zal worden onderhandeld over de verhoging voor 2004.

4. De kwaliteitsafspraken waarover in de verschillende commissies overeenstemming is (wordt) bereikt zullen worden ingevoerd.

5. Er komt een taakgroep die zich met een paar ingewikkelde zaken bezig gaat houden.

6. Doel is om de lastendruk in de bedrijven beheersbaar te houden. Daartoe wordt een arbeidskostenverkenning gemaakt. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde: de arbeidstijden, een betere beheersing van verlofaanspraken en de kosten, niveaus en samenhang van aanvullingsregelingen en fondsbepalingen. Deze taakgroep, waaraan ook CNV Media deelneemt, rapporteert uiterlijk 31 oktober 2003 aan het ROGB. Zaken waarover overeenstemming bestaat, kunnen tussentijds worden ingevoerd. Over de resterende zaken zal dan in 2004 onderhandeld worden. Uiteraard wordt u te zijner tijd bij de besluitvorming betrokken.

Uw mening
Onze leden kunnen aan ons doorgeven of u met het akkoord instemt. Dat kan via deze pagina (ingelogd!) maar ook via het reactieformulier dat per post aan u verstuurd is. Graag zien wij uw reactie vóór 10 maart 2003 tegemoet.

Vragen
Voor vragen/opmerkingen en uw mening over het bereikte akkoord kunt u contact opnemen met Steffe Bak, tel. (023)5651052. Leden kunnen direct via deze pagina reageren (eerst inloggen).

Zoekwoorden:

Deel: ' Principe-akkoord CAO Grafimedia '
Lees ook