Ingezonden persbericht


PRINCIPE AKKOORD CAO TAXIVERVOER

Den Haag 11 mei 2004, Op 11 mei 2004 hebben KNV Taxi, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak Taxivervoer. De CAO heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004.

In het principe akkoord zijn vele afspraken vastgelegd waarvan de belangrijkste zijn:


- Werknemers ontvangen in november 2004 een eenmalige uitkering van 250 euro;

- Er worden kwaliteitsverbeteringen in de CAO opgenomen, waaronder het sluiten van een Arbo-convenant, intensievere controle op de naleving van de CAO en een regeling voor de overgang van het personeel bij overgang van vervoerscontracten;

- De financiering van de kosten van het wettelijk chauffeursexamen komt voor rekening van de werkgever;

- De CAO tekst wordt gemoderniseerd en beter leesbaar gemaakt;

KNV Taxi is van mening dat dit akkoord bijdraagt in het gezamenlijk streven om de kwaliteit in de bedrijfstak te verhogen. In de bedrijfstak Taxivervoer zijn 44.000 personen werkzaam bij circa 1900 professionele personenvervoerbedrijven.


---

Deel: ' Principe akkoord cao taxivervoer '
Lees ook