Nederlandse Vereniging van journalisten

Principe-akkoord over sociaal plan NDC

De NVJ heeft vorige week met de Noordelijke Dagbladcombinatie een principe-akkoord gesloten over het sociaal plan na samenvoeging van de redacties van de regionale dagbladen in Groningen en Drenthe. Volgens NVJ-secretaris Hans Verploeg waren langdurige onderhandelingen noodzakelijk, maar is het eindresultaat als positief te beoordelen.

Bij de start van het nieuwe dagblad april volgend jaar wordt de formatie ingekrompen van 230 naar minimaal 170 arbeidsplaatsen. De NVJ heeft de garantie gekregen dat deze formatie de komende drie jaar, en mogelijk zelfs vijf jaar, in stand blijft. Alleen bij calamiteiten als een ernstige oplagedaling kan daarvan worden afgeweken. Ook heeft de uitgever gedwongen ontslagen uitgesloten. Het sociaal plan voorziet voor werknemers van 58 jaar en ouder tot de VUT-gerechtigde leeftijd in een inkomen van 95 procent van het nettoloon. De VUT-uitkering bedraagt vervolgen 85 procent van het loon. Voor jongere werknemers is een mobiliteitspremie beschikbaar. Hoe eerder zij -na aankondiging van de boventalligheid- het bedrijf willen verlaten, hoe hoger het bedrag zal zijn. Medewerkers die een eigen bedrijf beginnen krijgen 25 procent premie extra. Met het eigen bedrijf mag men zich ook buiten de journalistiek begeven. De hoogte van de premie is verder afhankelijk van het arbeidsverleden bij de onderneming.
Hoeveel mensen uiteindelijk boventallig worden verklaard, dat is nog niet duidelijk De hoofdredacties beslissen daar over. Mocht veelvuldig een beroep worden gedaan op de ouderenregeling, dan verwacht Verploeg dat voor tien tot vijftien journalisten een oplossing moet worden gevonden.
Verder zijn er afspraken gemaakt over het inkomen van freelance-journalisten. Het gaat dan om mensen die voor hun hoofdverdienste afhankelijk zijn van de betrokken dagbladen. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, zal voor hen een "maatpak worden gesneden."
De leden zullen zich op korte termijn uitspreken over het voorstel.

Deel: ' Principe-akkoord over sociaal plan NDC '
Lees ook