CNV BEDRIJVENBOND

Principeakkoord cao bakkers

Enige tijd na afloop van de vorige cao, 1 februari jongstleden, is er vanavond voor de 35.000 werknemers in de bakkersbranche een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De lonen worden verhoogd met 2 procent per 1 juli 2002 en op 1 januari 2003 volgt nog eens 1,5 procent. De cao heeft een looptijd van een jaar tot 1 februari 2003.

Leo Bons, onderhandelaar voor CNV Brood en banket: 'Ik ben tevreden met dit akkoord, dit komt mede door de loonsverhoging. Verder ben ik blij dat we eindelijk hebben geregeld dat bakkers ook in lustrum jaren op 5 mei een vrije dag hebben.'

Voorts is afgesproken dat de werkgevers in de bakkersbranche een bijdrage leveren voor het internationale solidariteitsfonds van CNV Aktie Kom Over. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de nieuwe wet Poortwachter, waaronder doorbetaling van loon bij ziekte zolang er geen passend werk binnen het bedrijf is gevonden. Aanvullend op de wet Arbeid en Zorg is afgesproken dat de mogelijkheid die de wet biedt voor afwijkingen per bedrijf in overleg met de ondernemingsraad niet worden benut.

Nadere informatie:
Leo Bons, onderhandelaar: 06 - 51 60 19 92;
Nancy Abelskamp, persvoorlichter: 06 - 22 39 29 64.

Houten, 23 mei 2002

23 mei 02 22:37

Zoekwoorden:

Deel: ' Principeakkoord cao bakkers '
Lees ook