Dienstenbond CNV

Principeakkoord CAO Geldnet Services
21-03-2003

De laatste onderhandelingsronde over de CAO Geldnet Services op 18 maart jl. kon afgerond worden met een principe-akkoord. Het heeft een hele tijd geduurd (sinds 1 april 2002), maar uiteindelijk hebben we dan toch overeenstemming bereikt. De hoofdlijn van onze inzet (volg de CAO VPB) is gerealiseerd. We leggen het resultaat dan ook met een positief advies aan u voor.

Loon
Het grootste struikelblok was de loonronde. Uw werkgever was van mening dat Geldnet Services een bijzondere plaats inneemt in het concern. Een bijzondere plaats die een lagere loonronde rechtvaardigd dan de loonrondes voor de collegas van Geldnet. De collegas van Geldnet volgen de CAO VPB. Graag wilden we de loonrondes uit die CAO ook toepassen bij GNS.
Uiteindelijk is het compromis gevonden. Het compromis betekent, in zn effect, dat u dezelfde loonrondes krijgt:

* verhoging met 3% met ingang van periode 1-2003

* verhoging met 1% met ingang van periode 6-2003

* verhoging met de prijsindexatie + 1% met ingang van loonperiode 1 van 2004. (Rekenkundig, een verhoging die gelijk is aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex (CPI) werknemers laag-afgeleid vastgesteld door het Centraal bureau voor de Statistiek voor de maand oktober 2003 ten opzichte van de maand oktober 2002 + 1% daar boven op.)

Met ingang van loonperiode 6 van 2003 zal de huidige reiskostensystematiek veranderen. De huidige afspraken uit de CAO GNS worden vervangen door de afspraken die daarover gemaakt zijn in de CAO VPB. Met ingang van loonperiode 6 wordt dan een vergoeding per opkomst betaald, volgens artikel V.2 uit de CAO VPB (blz. 26, 27, 28 en 29), met een maximering van 30 kilometer enkele reis woning-werk. Het is, in dit kader, goed om nog eens te bevestigen dat lopende Sociale Plannen gerespecteerd worden en dus uitgevoerd.

Overige punten
De VUT-afspraak uit de CAO VPB wordt overgenomen:
- verlenging van de VUT-CAO tot 1 mei 2005.
- studie naar de overgang van de huidige Vutregeling naar pre-pensioen.

Uitbreiding van de keuze-mogelijkheden in arbeidsvoorwaarden: Het uitruil-keuzesysteem van ADV dagen wordt uitgebreid met vakantiedagen. Van de huidige vakantiedagen zal het bovenwettelijke deel kunnen worden verkocht. Daarnaast zal de mogelijkheid worden ingevoerd om 5 dagen extra te kopen. De waarde van de te (ver-) kopen vakantiedagen wordt bepaald aan de hand van de definitie van het begrip vakantieloon (basissalaris vermeerderd met de verdiende gemiddelde toeslag bijzondere uren, feestdagentoeslag en structureel overwerk (inclusief overwerk-toeslag) in vaste dienstroosters). Deze definitie is gelijk aan de VPB-tekst.

De looptijd van de CAO is twee jaar, van 1.4.2002 tot 1.4.2004. De overige punten uit de CAO GNS blijven van kracht. Met uw werkgever is tenslotte de afspraak gemaakt dat de tekst in druk zal verschijnen en op de vestigingen beschikbaar komt.

Uw mening
Op de belangrijke CAO-bepalingen is uiteindelijk recht-toe recht-aan de CAO VPB gevolgd. Waar nodig zijn specifieke afspraken gemaakt. Het eindresultaat leggen we dan ook met een positief advies aan u voor. Wij verzoeken onze leden vóór 1 april 2003 17:00 aan te geven of zij met het bereikte akkoord kunnen instemmen. Dat kan via het reactieformulier dat u per post heeft ontvangen. Ook kunt u reageren via deze pagina (eerst inloggen!).

Nog geen lid??
Wilt u ook meepraten over uw CAO, maar bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond? Word dan nu lid!
lid worden

Meer informatie?
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding kunt u contact opnemen met de onderhandelaar namens de CNV Dienstenbond, Harry Gerding, tel: (023)5651052.

Zoekwoorden:

Deel: ' Principeakkoord CAO Geldnet Services '
Lees ook