Vereniging FME-CWM

Principeakkoord CAO MetalektroZoetermeer, 3 juli 2002

De Vereniging FME-CWM en de Vakverenigingen hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Metalektro. De looptijd van de nieuwe CAO is 24 maanden: van 1 juli 2002 tot 1 juli 2004.

Het principeakkoord houdt de volgende loonsverhogingen in:
* In november 2002 : 1,25% eenmalig

* Per 1 januari 2003 : 3,25% structureel

* Per 1 april 2004 : 2,75% structureel

Bovendien zijn onderstaande heffingen overeengekomen:
* voor arbeidsmarkt en opleiding 0,5%. Deze wordt in 2002 niet geheven. De Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) zal op basis van een advies van het bestuur van A&O bepalen of er in 2003 wordt geheven;

* voor kinderopvang 0,3%;

* voor de ROM (secretariaatskosten op bedrijfstakniveau) 0,02%;
* als werkgeversbijdrage 0,05%.

Verder zijn er afspraken gemaakt over: arbeidsmarkt en opleiding, tijd verkopen en sparen, een studie betreffende de uurwaarde en de berekening van de vakantietoeslag, functiewaardering, de klachtenprocedure ISF/SAO, de kwartaaltoeslag, WAO-preventie, reïntegratie en aanvullingen op de WAO, ziektekostenverzekering, karweiwerkzaamheden en kinderopvang.

De voorzitter van FME-CWM drs. A. Kraaijeveld toonde zich verheugd dat er een principeakkoord is. "Onzekerheid is zowel voor de bedrijven als de medewerkers in de sector een slechte zaak. Het zijn lastige onderhandelingen geweest. De vertrekpunten lagen ver uit elkaar. In de moeilijke omstandigheden is er een evenwichtig akkoord uitgerold", aldus een tevreden voorzitter na afloop van het bereiken van het principeakkoord.

Meer informatie voor lidbedrijven.
Geen inlogcode? Hier vindt u het aanvraagformulier .

Deel: ' Principeakkoord CAO Metalektro '
Lees ook