Volker Wessels Stevin NV

Persbericht

Amersfoort, vrijdag 27 juni 2003

Principeakkoord Cao VolkerWessels Netwerk Bouw

Na ruim een half jaar overleg is op 26 juni een principeakkoord bereikt tussen VolkerWessels Netwerk Bouw (1600 medewerkers) en vakbonden over een eigen Cao. Bij de overgang van KPN naar VolkerWessels is afgesproken dat gestreefd werd naar een eigen ondernemings Cao per 1 januari 2004. Inzet van de werkgever was te komen tot een voor VolkerWessels Netwerk Bouw meer marktconforme Cao die meer is toegespitst op de processen van VolkerWessels Netwerk Bouw. Voor vakbonden was behoud van kwalitatief goed sociaal beleid met een adequaat niveau van arbeidsvoorwaarden van belang.

Voor de nieuwe Cao geldt een looptijd van 36 maanden. Deze lange looptijd is onder andere overeengekomen om adequate overgangsmaatregelen voor de huidige medewerkers te realiseren.

Belangrijke wijzigingen zijn:


* Loonontwikkeling 1 januari 2004 2,5%
1 januari 2005 2,2%

1 januari 2006 1,5%
nmalige uitkering 600,-- bruto 31 december 2003
* Pensioen Aansluiting Pensioenfonds VolkerWessels Premieverdeling werkgever-werknemer 50%-50% Overgangsmaatregel door ingroei bijdrage medewerkers minimaal 2% van de pensioengrondslag per jaar (contractperiode 2,25% + 2,25% + 2,25%).
* Arbeidstijden Gemiddeld 38 uur per week, voor huidige medewerkers per 1 januari 2005 met basisverlofrecht 200 uur. Verruiming mogelijkheid arbeidstijdenmanagement.
* Vergoedingen Vergoedingsregelingen (toelagen, toeslagen, tegemoetkomingen
en vergoedingen) zijn meer marktconform gemaakt met in specifieke situaties overgangsmaatregelen voor betrokkenen. Handhaven premiebijdrage werkgever ziektekostenverzekering voor huidige medewerkers bij deelname collectief contract.

* Beloning De systematiek van doorgroei in salarisschalen is aangepast,
beoordelingssystematiek is ongewijzigd. De regeling winstuitkering vervalt. Studie naar resultatendeling.
* Reorganisaties Afspraken over sociale regelgeving bij reorganisaties.

* Sociaal beleid Handhaven van een goed sociaal beleid.

Vakbonden zullen het principeakkoord direct na de zomervakantie aan de leden voorleggen.

VolkerWessels Netwerk Bouw ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak
Bond van Telecompersoneel CMHF/VHP

Deel: ' Principeakkoord Cao VolkerWessels Netwerk Bouw '
Lees ook