Nederlandse Aardolie Maatschappij


Laatste update: vrijdag 14 maart 2003.

---

Principeakkoord NAM over nieuwe CAO

Friday 14 March 2003:

De vakbonden FNV en CNV en de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Het principeakkoord behelst ondermeer een structurele salarisverhoging van 2,5% per 1 april a.s. en een éénmalige uitkering van 200,- per 1 mei a.s. Het gaat om een overeenkomst met een looptijd van 1 jaar, tot en met 31 maart 2004. Bij de NAM vallen ruim 750 medewerkers onder de CAO.

Na een drietal onderhandelingsronden, die in een goede en constructieve sfeer zijn verlopen, werd op 12 maart een principeakkoord bereikt. De voornaamste afspraken daarin zijn:
· een structurele salarisverhoging van 2,5% per 1 april 2003.
· een éénmalige uitkering van 200,- per 1 mei 2003.
· verhoging van het bonusbudget van 4 naar 4,5% in combinatie met de invoering van een Individuele Performance Factor (IPF).
· verhoging van het bestaande Persoonlijk Ontwikkelings- en Zorg Budget tot 2.500,-.

· verhoging van NAMs werkgelegenheidsinspanningsbudget met 50.000,- naar 1.071.010,-; dit budget wordt aangewend voor kwetsbare groepen op de externe arbeidsmarkt.

· geen collectief ontslag gedurende de looptijd van de CAO.
In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Henk Korthof, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten: Wij zijn tevreden over het resultaat. De onderhandelingen zijn wat mij betreft een voorbeeld voor hoe het zou moeten, respect voor ieders positie. Natuurlijk wilden wij meer bereiken, maar dat hou je altijd. Een paar wensen zijn wij niet vergeten, die komen volgend jaar terug want leden hebben aangegeven dat een paar zaken nog niet goed geregeld zijn, ondanks het feit dat de NAM CAO niet slecht is.

Theo Katerberg, districtsbestuurder CNV BedrijvenBond, verklaarde:Vooral de verhoging van het werkgelegenheidsbudget, dat gebruikt wordt om kwetsbare groeperingen een betere positie op de arbeidsmarkt te verschaffen, past goed bij de landelijke afspraken over het sociale akkoord.

Ook Jules Croonen, directeur Personeel en Organisatie van de NAM, reageerde tevreden: Met dit akkoord is er op basis van constructief overleg met de vakverenigingen een goede balans gerealiseerd tussen enerzijds het handhaven van onze goede arbeidsvoorwaarden en anderzijds past het geheel binnen de afspraken die zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord.

Het resultaat zal binnenkort worden voorgelegd aan de leden van het FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond.

Deel: ' Principeakkoord NAM over nieuwe CAO '
Lees ook